Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Spotkajmy się w Szepietowie na Podlaskich Dniach Pola – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy na „Podlaskie Dni Pola”, które w tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zaprezentujemy na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie www.odr.pl

Zobacz pole doświadczalne w Szepietowie

Pokażemy Pole Doświadczalne PODR Szepietowo, na którym uzyskuje się różne efekty produkcyjne przy wykorzystaniu potencjału poszczególnych odmian oraz zastosowaniu różnych poziomów intensywności gospodarowania.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Doświadczenia założone w PODR Szepietowo prowadzone są w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Uprawiane są następujące gatunki zbóż: pszenica ozima (20 odmian), pszenżyto ozime (18 odmian), jęczmień ozimy (15 odmian), żyto ozime (12 odmian), jęczmień jary (14 odmian), pszenica jara (21 odmian) i owies (17 odmian).

Odmiany jęczmienia jarego PDO

Prezentacja odmian żyta PDO

Poletka z odmianami owsa PDO

Poletka z odmianami pszenicy jarej PDO

Prezentacja odmian pszenicy ozimej PDO

 

W ramach PDO prowadzone są także badania z nowymi odmianami roślin strączkowych (groch siewny 14 odmian i soja 13 odmian), które w ostatnich latach wywołują coraz większe zainteresowanie rolników.

 

Poletka z odmianami grochu PDO

 

Prezentacja odmian soi PDO

 

Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń co roku Wojewódzki Zespół ds. PDO ustala listę odmian zalecanych do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych województwa podlaskiego.

Doświadczenia ekologiczne

Odrębną grupę badań na polu doświadczalnym stanowią doświadczenia o tematyce ekologicznej. W 2020 roku badane są następujące gatunki zbóż ozimych: pszenżyto i żyto (po 12 odmian) oraz jare: jęczmień i owies (po 11 odmian). Celem prowadzonych badań jest ocena przydatności odmian do ekologicznego systemu gospodarowania.

 

Ekologiczne poletka z pszenżytem ozimym

Prezentacja odmian żyta ekologicznego

 

Demonstracje z roślinami rolniczymi

PODR Szepietowo podjął współpracę z CDR Brwinów Oddział w Radomiu w ramach europejskiego projektu ReMIX. Celem projektu jest propagowanie upraw wielogatunkowych, a także poszukiwanie nowych rozwiązań uprawy roślin w mieszankach. W roku 2020 po zbiorach upraw głównych w ramach projektu ReMix wysiane zostaną poplony ścierniskowe, które jesienią zostaną przyorane.

Na polu doświadczalnym PODR Szepietowo założono także pole produkcyjne z odmianą lnu oleistego Bukoz na powierzchni 0,5 ha.

Prowadzone są demonstracje z różnymi gatunkami roślin rolniczych. Oparte są one na technologii zintegrowanej, uwzględniającej zrównoważone nawożenie i ochronę roślin.

 

Groch produkcyjny

Soja w produkcji

Plantacja jęczmienia jarego

 

Kolekcje roślin

Oprócz doświadczeń ścisłych prowadzona jest kolekcja zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin bobowatych, kukurydzy (łącznie ponad 180 odmian w tym 110 odmian kukurydzy). Ponadto założono pola wdrożeniowe upraw łanowych z gatunkami: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego jęczmienia jarego, kukurydzy i grochu siewnego. Pole doświadczalne posiada także kolekcję roślin energetycznych, na które składają się: wierzba, ślazowiec pensylwański, topinambur, miskant olbrzymi, rdest sachaliński oraz perz energetyczny.

 

Kolekcja odmian kukurydzy

Pole produkcyjne z kukurydzą

 

Wszystkich zainteresowanych nowościami w produkcji roślinnej zapraszamy na stronę www.odr.pl

Krzysztof Zawojski

PODR Szepietowo