Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Soja na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Soja na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

Coraz większe zainteresowanie wśród rolników zyskuje uprawa soi, w związku z tym pojawiają się także pytania o wybór odpowiedniej odmiany tego gatunku. Województwo podlaskie ma nieco inny – bardziej surowszy klimat niż południowo zachodnia część Polski, dlatego ważne jest sprawdzenie plonowania poszczególnych odmian w naszych warunkach klimatycznych.

Agrotechnika i najważniejsze informacje o doświadczeniu

W roku 2016 założono doświadczenie z 8 odmianami soi z 4 klas wczesności. Odmiany Aldana, Augusta – grupa odmian wczesnych, Abelina – odmiana średniowczesna, Madlen, Mavka – odmiany średniopóźne, Aligator, Protina, Sultana – odmiany późne. Nasiona przed siewem zostały zaprawione szczepionka bakteryjna Nitraginą. Szczepionka zawierała żywe kultury bakterii zdolne do wiązania wolnego azotu atmosferycznego. Ponieważ soja należy do roślin które w wyniku współpracy (symbiozy) z bakteriami brodawkowymi nie potrzebuje pogłównego nawożenia azotem, tylko azot ten jest dostarczany przez bakterie brodawkowe, wskazane jest zaszczepienie (zaprawienie) nasion. Zastosowanie preparatu z bakteriami zwiększa intensywność wiązania azotu i zapewnia roślinom dostarczenie odpowiedniej ilości azotu w całym okresie wegetacyjnym. Bakterie brodawkowe wiążące azot z powietrza do prawidłowego rozwoju potrzebują środowiska o uregulowanym odczynie. W doświadczeniu odmianowym azot zastosowano przedsiewnie w ilości 40 kg N/ha w postaci Mocznika. Pogłównie azot nie był stosowany. Do trzech dni po siewie zastosowano mieszaninę dwóch herbicydów przedwschodowych: Proman 500 SC (2,0 l/ha) + Command 480 EC (0,15 l/ha). Efekty odchwaszczania były zadowalające.

Siew i zbiór

Zakładana obsada soi wynosiła 70 rośl./m2, po wschodach była zbliżona do zakładanej i wahała się w zależności od poletka między 60 – 80 rośl/m2. Soje wysiano 06.05.2016 r. wschody były dość dobre i wyrównane w czasie, jednak bezpośrednio po wschodach odnotowano spadek temperatury do poziomu nieco powyżej 0 °C. Przymrozki poniżej 0 °C mogą być niebezpieczne dla soi, jest ona bardzo wrażliwa na ujemne temperatury. W okresie wegetacyjnym warunki wilgotnościowe były dość dobre, rozkład opadów sprzyjający. Doświadczenie zebrano 20.09.2016 r., wyniki plonowania poszczególnych odmian przedstawiono w tabeli 1. Wilgotność zbieranych nasion soi wynosiła około 11 %.

Lp. Odmiana Średni plon z poletek doświadczalnych w t/ha
1 Madlen 2,76
2 Mavka 2,55
3 Abelina 2,92
4 Protina 2,46
5 Sultana 2,29
6 Aligator 3,18
7 Augusta 2,50
8 Aldana 1,76

Widoczne różnice pomiędzy dwoma odmianami soi z różnych klas wczesności

Widoczne różnice pomiędzy dwoma odmianami soi z różnych klas wczesności

Michał Godlewski

Gł. spec. ds. doświadczalnictwa

PODR Szepietowo