Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pułapka na mszyce – aspirator Johnsona – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku Instytutu Ochrony Roślin – PIB uruchomiła w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie aspirator Johnsona służący do sygnalizowania nalotów mszyc na uprawy. Urządzenie to było wykorzystywane do zbierania danych z okolic Białegostoku w latach 2008 – 2017. Jest to jedyna tego rodzaju pułapka w regionie i trzecia w kraju, która jest jednym z elementów ogólnopolskiej Platformy Sygnalizacji Agrofagów. Na platformie dostępne są wyniki obserwacji najważniejszych chorób i szkodników sześciu upraw: pszenicy ozimej, kukurydzy, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, ziemniaka i bobowatych, prowadzonych w  210 punktach rozsianych na terenie całej Polski.

Platforma jest rozwijana w ramach Programu Wieloletniego IOR – PIB  Zadania 1.5 „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych” (MRiRW), a jej zasoby są dostępne pod adresem www.agrofagi.com.pl.

Sygnalizacja nalotów mszyc

Aspirator jest urządzeniem, które dobrze określa migrację mszyc w promieniu 80 km, a  działa na zasadzie zasysania powietrza wraz z unoszącymi się owadami z wysokości około 12 m do zbiornika z wodą. Tego typu próbki zbierane są od początku maja do końca października kilka razy w tygodniu. Ze względu na niewielkie rozmiary mszyc, niezbędne jest przeprowadzenie oceny mikroskopowej, podczas której mszyce są oddzielane od pozostałych owadów. W dalszym kroku osobniki poszczególnych gatunków mszyc istotnych z punktu widzenia ochrony upraw rolniczych są identyfikowane oraz zliczane. Do wyżej wymienionych gatunków należą m.in.:

  • mszyca czeremchowo-zbożowa (Rhopalosiphum padi) – gatunek dwudomny, migrujący z czeremchy na zboża i trawy, wektor wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV) na zbożach ozimych
  • bezrurka świdwianka (Anoecia corni) – gatunek migrujący z dereni na korzenie zbóż i traw
  • mszyca zbożowa (Sitobion avenae) – gatunek zasiedlający różne gatunki zbóż i traw
  • mszyca różano-trawowa (Metopolophium dirhodum ) – gatunek dwudomny, migrujący z róży na zboża i trawy, wektor wirusa mozaiki kukurydzy (MMV) i BYDV
  • mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus persicae) – gatunek zasiedlający wiele gatunków roślin w tym m.in. rośliny z rodzin psiankowatych i kapustowatych, wektor wirusa liściozwoju ziemniaka (PLRV) oraz wirusów PVY, PVM, PVS
  • mszyca kapuściana (Brevicorynae brassicae) – gatunek zasiedlający warzywa konsumpcyjne i nasienne, rzepak oraz chwasty z rodziny kapustowatych
  • mszyca burakowa (Aphis fabae) – gatunek dwudomny migrujący z trzmieliny zwyczajnej, kaliny koralowej lub jaśminu wonnego, zasiedlający buraki, rośliny z rodzin: bobowatych, psiankowatych, rdestowatych i komosowatych, wektor wirusa Y ziemniaka (PVY) i nieco słabszych wirusów: M (PVM) i S (PVS), które przenosi na rośliny ziemniaka
  • mszyca kruszynowo-ziemniaczana (Aphis frangulae ) – gatunek dwudomny, migrujący z kruszyny na ziemniaki, wektor wirusów Y i M ziemniaka
  • mszyca szakłakowo-ziemniaczana (Aphis nasturtii ) – gatunek dwudomny, migrujący z szakłaka pospolitego na ziemniaki, wektor wirusów Y i M ziemniaka mszyca grochowa (Acyrthosiphon pisum Harris) – gatunek zasiedlający rośliny z rodziny bobowatych, wektor wirusa żółtej mozaiki fasoli (BYMV)

Wyniki obserwacji zamieszczane są na stronie www.agrofagi.com.pl, gdzie są dostępne dla każdego zainteresowanego, z trzech regionów Polski, w tym województwa Podlaskiego.

Rafał Konecki

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna Białystok