Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Porównanie plonowania nowych odmian soi – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Na polu doświadczalnym Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przeprowadzono w 2019 roku doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z 13 odmianami soi w różnych grupach wczesności. Średnio najwyżej plonowały odmiany Obelix i Tertia. Po jednym doświadczeniu założono także w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian w Krzyżewie i Marianowie.

W Szepietowie doświadczenie założono metodą losowanych bloków w trzech powtórzeniach, na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego w stanowisku po jęczmieniu ozimym. Nawożenie mineralne zastosowano przed siewem i wynosiło w czystym składniku w kg/ha: 20 azotu w formie mocznika, 40 fosforu i 140 potasu. Zakładana obsada roślin do siewu dla wszystkich odmian wyniosła 70 nasion na 1 m2. Ilość wysiewu, uwzględniając masę tysiąca nasion i zdolność kiełkowania, była różna i w zależności od odmiany wynosiła 115 do 213 kg/ha. W dniu siewu nasiona zostały zaprawione nitraginą. Po wschodach roślin, głównie na chwasty dwuliścienne, zastosowano preparat Corum 502,4 SL (1,25 l/ha) + Dasch HC (1,0 l/ha). Chwasty jednoliścienne zwalczano Fusilade Forte 150 EC (1,5 l/ha). Chorób i szkodników w większym nasileniu nie zaobserwowano.

Wyniki doświadczeń

W 2019 roku uzyskano zróżnicowane plony odmian w zależności od lokalizacji. Średnio najwyżej spośród badanych odmian plonowały: Obelix (2,72 t/ha) i Tertia (2,71 t/ha). Najniższy plon wydała odmiana wczesna Erica (1,92 t/ha).

Na polu doświadczalnym w Szepietowie z uwagi na ograniczone opady deszczu, wschody roślin były wydłużone w czasie i nierównomierne. W pustych miejscach powschodziły chwasty. Wszystkie poletka były przerzedzone, a  stan zachwaszczenia wskazywał na potrzebę dokonania oprysku. W pierwszej połowie czerwca stan roślin zaczął się wizualnie poprawiać na skutek deszczu. Chwasty zaczęły zamierać, a rośliny na poletkach podrosły i zagęściły się. Jednak obsada roślin była zaniżona aż do zbioru.

W kolejnym okresie wegetacji warunki agrometeorologiczne były dość sprzyjające dla rozwoju soi. W lipcu i  sierpniu wystąpiły opady deszczu. Obserwowano różnice między odmianami we wczesności dojrzewania, dlatego doświadczenie zebrano w dwóch terminach: 12 września i 16 października. Zbiór wykonano jednofazowo kombajnem poletkowym. Wilgotność nasion po zbiorze była dobra, jedynie odmiany Moravians i Sirelia miały podwyższoną zawartość wody w nasionach.

Tabela: Porównanie plonowania nowych odmian soi

Lp. Odmiana Lokalizacja doświadczeń w 2019 r. Średnia za 2019 r.(3 dośw.)
PODR Szepietowo SDOO Krzyżewo ZDOO Marianowo
Plony t/ha
1. Erica 2,03 2,63 1,09 1,92
2. Adessa 2,31 3,06 1,22 2,20
3. Antigua 2,37 2,86 1,19 2,14
4. Mayrika 2,63 2,97 0,99 2,20
5. Ambella 2,18 3,00 1,39 2,19
6. Abelina 2,91 3,30 1,30 2,50
7. Achillea 2,82 3,04 1,38 2,41
8. Moravians 2,57 3,00 1,09 2,22
9. Obelix 3,30 3,43 1,42 2,72
10. Sirelia 3,04 3,06 1,30 2,47
11. Alexa 2,59 3,41 1,84 2,61
12. Albiensis 2,73 3,06 1,42 2,40
13. Tertia 3,34 3,38 1,40 2,71
Średnia 2,68 3,09 1,31 2,36
Odczyn gleby pH 5,3 7,1 6,2
Zawartość w 100 g gleby w mg: P2O5 b. wysoka b. wysoka b. wysoka
K2O niska średnia średnia
Mg średnia średnia niska
Kompleks przydatności rolniczej gleby 4 4 5
Przedplon jęczmień ozimy jęczmień jary ziemniaki

 

Źródło: “Wiadomości Rolnicze” nr 3/2020

 

Krzysztof Zawojski

PODR Szepietowo