Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pole doświadczalne – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Tradycja pola doświadczalnego przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie kontynuowana jest od ponad 70 lat. Doświadczalnictwo polowe zawsze  służy osobom związanym z rolnictwem do praktycznego zapoznania się z zagadnieniami i problemami uprawy roślin, jest to pomost łączący naukę z praktyką. W tym celu Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie prowadzi szereg doświadczeń, których formuła pozwala na wizyty przez cały rok. Na dziesiątkach poletek doświadczalnych, demonstracyjnych oraz doświadczeniach łanowych prezentujemy i badamy nowe odmiany, stosujemy zasady integrowanej ochrony roślin oparte o prawidłowy płodozmian, zbilansowane nawożenie, odpowiednią gęstość siewu i progi ekonomicznej szkodliwości.  Wszystkich  zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi doświadczeniami.

Na polach doświadczalnych PODR w Szepietowie w sezonie wegetacyjnym 2019/2020 prowadzonych jest szereg doświadczeń ścisłych i demonstracyjnych z różnymi roślinami uprawnymi. Doświadczenia zakładane są przy współpracy z: Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym, Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, a także przy współpracy z firmami oferującymi środki do produkcji rolniczej (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin).

Doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzone są z następującymi gatunkami uprawnymi:

– Pszenica ozima 20 odmian

– Pszenżyto ozime 18 odmian

– Jęczmień ozimy 15 odmian

– Żyto ozime – 12 odmian

– Jęczmień jary 14 odmian

– Pszenica jara 21 odmian

– Owies – 17 odmian

– Groch siewny 14 odmian

– Soja 13 odmian

Łączna liczba odmian wysianych na polu w Szepietowie w sezonie 2019/2020 wynosi ponad 310 odmian.

W 2018 roku rozpoczęliśmy prowadzenie doświadczeń ekologicznych pod nazwą: „Założenie i prowadzenie doświadczeń polowych dotyczących oceny przydatności odmian owsa jarego (11 odmian), jęczmienia jarego (11 odmian), pszenżyta ozimego (12 odmian) oraz żyta (12 odmian) do uprawy w warunkach ekologicznych”

Na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie od kilku lat zakładane są pola z roślinami miododajnymi oraz pasy roślin kwitnących. Mieszanka składa się z takich gatunków jak: gryka, facelia błękitna, ogórecznik lekarski,  koniczyna perska, słonecznik. Nasiona wysiewane są wiosną równolegle z wysiewem zbóż jarych. W kwitnących pasach roślin roi się od pszczół i innych owadów zapylających, szukających pożywienia. Rośliny w mieszance kwitną przez cały sezon wegetacyjny, najwcześniej zakwita gryka, następnie pojawiają się kwiatki facelii błękitnej, ogórecznika lekarskiego, koniczyny perskiej i na koniec kwitnie słonecznik na którym znajdują pokarm nie tylko owady zapylające ale również ptaki.

Oprócz doświadczeń ścisłych prowadzona jest kolekcja roślin: zbóż ozimych, zbóż jarych,  roślin bobowatych, kukurydzy – łącznie w 2020 roku jest to  210 poletek z czego połowę stanowią odmiany kukurydzy. Ponadto założyliśmy pola wdrożeniowe upraw łanowych z gatunkami: pszenicy ozimej (odmiana Euforia), pszenżyta ozimego (odmiana Belcanto), jęczmienia jarego (odmiany: KWS Vermount, KWS Harris), kukurydzy na zielonkę, grochu pastewnego (odmiana Milwa) oraz lnu oleistego (odmiana Bukoz).

Mamy nadzieje, że informacje zamieszczone na stronie internetowej dotyczące szczegółów technologii uprawy poszczególnych gatunków pomogą w doskonaleniu technologii uprawy w państwa gospodarstwach.

Michał Godlewski