Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

POLE DOŚWIADCZALNE PODR – informacje ogólne – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

POLE DOŚWIADCZALNE PODR – informacje ogólne


Print Friendly, PDF & Email

Szanowni państwo!

Doświadczalnictwo na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje już od ponad 50 lat. Tematyka doświadczeń skoncentrowana była głównie wokół zagadnień nawozowych, odmianowych, skuteczności środków ochrony roślin oraz wpływu poszczególnych elementów agrotechniki na plonowanie roślin. Od samego początku doświadczalnictwa merytoryczny nadzór nad nimi sprawował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Ponadto w działalność pola PODR w Szepietowie zaangażowane są: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Polski Związek Producentów Kukurydzy.

Oprócz informacji zamieszczanych na stronie internetowej wydajmy również Przewodnika pola doświadczalnym Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie prezentującego informacje o założonych doświadczeniach, demonstracjach polowych, kolekcjach odmian. Doświadczenia na polu PODR prowadzone są na powierzchni ponad 15 ha. Dużą część stanowią doświadczenia i demonstracje z roślinami zbożowymi, których podstawą jest Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) zbóż jarych i ozimych oraz kukurydzy na kiszonkę. Ponadto uprawiamy rzepak ozimy, groch pastewny, kukurydzę oraz mieszanki traw z roślinami motylkowymi. Pozostałą część pola zajmują użytki zielone.

Łącznie w sezonie wegetacyjnym 2014/2015 planowany jest wysiew 230 odmian spośród gatunków roślin uprawnych: pszenżyto ozime, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies, rzepak ozimy, kukurydza, groch pastewny, mieszanki traw pastewnych. Ponadto pośród licznych kolekcji demonstracyjnych znajdziecie również Państwo rośliny energetyczne.

Mamy nadzieje, że informacje zamieszczone na stronie internetowej dotyczące szczegółów technologii uprawy poszczególnych gatunków pomogą w doskonaleniu technologii uprawy w państwa gospodarstwach.