Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Plonowanie odmian zbóż i roślin strączkowych w 2018 r. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Plonowanie odmian zbóż i roślin strączkowych w 2018 r.


Print Friendly, PDF & Email

Sekcja produkcji roślinnej i doświadczalnictwa na polu doświadczalnym PODR  Szepietowo przeprowadziła doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Liczba badanych odmian w zależności od gatunku wynosiła 12 – 20. Przy opracowywaniu wyników ze zbóż dołączono plony uzyskane w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian w Krzyżewie i Marianowie. Celem prowadzonych doświadczeń była ocena przydatności nowych odmian do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych woj. podlaskiego.

Doświadczenia ze zbożami prowadzono na dwóch poziomach agrotechniki: przeciętnym – a1 i intensywnym – a2. Poziom a1przewidywał ochronę roślin przed chwastami i szkodnikami, natomiast na poziomie intensywnym dodatkowo zastosowano dwukrotny oprysk fungicydowy połączony z nawozem dolistnym, wyższe nawożenie azotem o 40 kg w czystym składniku na hektar oraz antywylegacz.

 

Doświadczenia z roślinami strączkowymi założono metodą losowanych bloków w 3 powtórzeniach. Poziom agrotechniki był jednakowy dla całego doświadczenia. Ochrona roślin sprowadzała się do zwalczania chwastów i szkodników.

 

Tabela 1. Porównanie plonowania nowych odmian pszenicy ozimej
Lp Odmiana Lokalizacja doświadczeń w 2018 roku Średnia za rok 2018 (3 dośw.) % wzorca Efektywność wyższego poziomu agrotechniki
Szepietowo SDOO Krzyżewo SDOO Marianowo
poziom agrotechniki a1 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a2 – a1
wzorzec 7,94 8,94
1. PATRAS A 6,43 8,08 8,53 9,32 6,6 6,97 7,19 8,12 91 91 0,94
2. ARTIST B 8,08 10,2 9,25 9,68 7,44 8,2 8,26 9,36 104 105 1,10
3. RGT KILIMANJARO A 8,84 10,7 8,97 9,37 7,5 7,8 8,44 9,29 106 104 0,85
4. FORMACJA A 7,78 10,3 8,8 9,28 7,01 7,41 7,86 9,00 99 101 1,13
5. OSTROGA AO 6,92 8,98 8,05 8,38 7,39 6,6 7,45 7,99 94 89 0,53
6. HONDIA A 8,16 9,41 9,17 9,83 6,89 7,24 8,07 8,83 102 99 0,75
7 ROTAX B 8,47 9,71 9,1 9,71 7,23 8,13 8,27 9,18 104 103 0,92
8 GIMANTIS C 7,15 10,1 8,71 8,93 7,81 7,62 7,89 8,88 99 99 0,99
9 DOLORES B 8,59 9,95 9,05 9,23 8,12 7,43 8,59 8,87 108 99 0,28
10 HYBERY F1 B 7,47 10 8,55 9,08 7,87 8,24 7,96 9,11 100 102 1,14
11 KWS KIRAN C 8,15 9,86 9,42 9,88 8,34 8,1 8,64 9,28 109 104 0,64
12 LG JUTTA B 7,22 10,5 8,99 9,7 8,1 8,36 8,10 9,52 102 106 1,42
13 RIVERO B 8,2 10,1 9,03 9,61 7,87 7,33 8,37 9,01 105 101 0,65
14 KWS SPENCER A 8,14 9,79 9,01 9,64 7,73 7,61 8,29 9,01 105 101 0,72
15 KWS FIREBIRD A 7,55 9,3 8,66 9,12 7,21 8,01 7,81 8,81 98 99 1,00
16 RGT METRONOM A 7,57 9,96 8,96 9,63 7,01 7,83 7,85 9,14 99 102 1,29
17 RGT BILANZ B 9,05 9,58 9,17 9,58 7,59 8,34 8,60 9,17 108 103 0,56
18 TYTANIKA B 6,41 9,61 9,12 9,65 7,55 8,1 7,69 9,12 97 102 1,43
19 OWACJA B 7,2 9,17 8,4 8,54 6,27 6,7 7,29 8,14 92 91 0,85
20 CERES 6,53 6,87 6,64 6,99 4,83 4,83 6,00 6,23 76 70 0,23
średnia 7,70 9,61 8,78 9,26 7,32 7,54 7,93 8,80 99,9 98,4 0,87
Odczyn gleby pH 6,5  5,8 5,7 odmiany  wzorcowe
Zawartość w 100 g gleby w  mg:  P2O5 26,4 wysoka bardzo wysoka
K2O 9,5 średnia średnia A – JAKOŚCIOWE CHLEBOWE
Mg 7,9  wysoka niska B – CHLEBOWE
Komp. przyd. roln. gleby 4  żytni bardzo dobry żytni bardzo dobry C – PASTEWNE
Przedplon rzepak ozimy groch siewny groch siewny O – KŁOS OŚCISTY

 

Tabela 2. Porównanie plonowania nowych odmian pszenżyta ozimego
Lp Odmiana Lokalizacja doświadczeń w 2018 roku Średnia za rok 2018 (4 dośw.) % wzorca Efektywność wyższego poziomu agrotechniki
Szepietowo Podtrzcianka SDOO Krzyżewo SDOO Marianowo
a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a2 – a1
6,52 7,41
1. MELOMAN 7,75 10,2 3,08 3,32 7,79 9,04 7,11 7,19 6,43 7,44 99 100 1,01
2. TREFL 7,92 9,39 2,76 3,14 7,25 8,67 6,55 6,78 6,12 7,00 94 94 0,88
3. PORTO 9,13 10,8 3,43 3,6 8,01 8,94 7,51 7,84 7,02 7,80 108 105 0,78
4. PIGMEJ* 6,04 8,32 6,34 7,69 5,73 5,83 6,04 7,28 93 98 1,24
5. BOROWIK* 7,53 9,67 7,71 8,54 6,98 7,47 7,41 8,56 114 116 1,15
6. SUBITO* 8,23 11 7,87 9,15 7,43 7,31 7,84 9,15 120 124 1,31
7 TOMKO* 7,39 10,1 8,23 9,74 7,64 7,05 7,75 8,96 119 121 1,21
8 PANTEON* 7,68 9,87 7,43 8,58 6,06 6,76 7,06 8,40 108 113 1,35
9 TRAPERO* 8,06 9,98 7,01 8,71 6,66 7,07 7,24 8,59 111 116 1,34
10 CARMELO 7,98 10,1 3,27 3,43 7,78 9,05 6,7 6,85 6,43 7,36 99 99 0,93
11 OCTAVIO 8,09 10,7 3,76 3,96 8,76 10,2 7,58 8,22 7,05 8,27 108 112 1,22
12 ORINOKO 8,49 9,76 3,93 3,79 8,21 9,75 7,5 7,74 7,03 7,76 108 105 0,73
13 TADEUS 8,33 9,84 3,34 3,09 8,05 9,16 7,86 7,76 6,90 7,46 106 101 0,57
14 AVOKADO* 2,77 3,32 7,14 8,23 6,13 6,37 5,35 5,97 82 81 0,63
15 KASYNO* 3,71 4,07 8,5 9,55 7,61 7,35 6,61 6,99 101 94 0,38
16 RUFUS* 3,25 3,47 6,63 8,01 6,76 7,18 5,55 6,22 85 84 0,67
17 SEKRET* 3,13 3,35 8,45 9,29 6,89 7,71 6,16 6,78 94 92 0,63
18 TEMUCO* 2,68 2,81 7,87 9 6,94 7,33 5,83 6,38 89 86 0,55
średnia 7,89 9,98 3,26 3,45 7,72 8,96 6,98 7,21 6,66 7,58 102 102 0,92
Odczyn gleby pH 5,3 4,8 4,5 5,7 odmiany  wzorcowe
Zawartość w 100 g gleby w  mg:        P2O5 23,7 13 wysoka bardzo wysoka */ – średnia z 3 dośw.
K2O 9 9,8 średnia  średnia
Mg 6 3,4  niska niska
Komp. przyd. roln. gleby 4 4 żytni dobry żytni bardzo dobry
Przedplon rzepak ozimy mieszanka strączkowo-zbożowa  groch siewny  groch siewny

 

Tabela 3. Porównanie plonowania nowych odmian jęczmienia ozimego.
Lp Odmiana Lokalizacja doświadczeń w 2018r. Średnia za rok 2018 (3 dośw.) % wzorca Efektywność wyższego poziomu agrotechniki
PODR SZEPIETOWO SDOO Krzyżewo SDOO Marianowo
poziom agrotechniki a1 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a2 – a1
wzorzec 6,63 7,73
1. TITUS P 5,75 6,54 7,93 8,89 6,71 7,76 6,80 7,73 102 100 0,93
2. KWS KOSMOS P 4,94 6,2 7,23 8,71 7,22 7,8 6,46 7,57 97 98 1,11
3. JAKUBUS P 5,13 6,47 7,58 9,07 7,2 8,09 6,64 7,88 100 102 1,24
4. SOULEYKA P 5,41 6,48 6,66 7,88 6,96 7,17 6,34 7,18 96 93 0,83
5. ZENEK P 5,34 6,07 7,92 8,59 6,81 7,39 6,69 7,35 101 95 0,66
6. KWS MERIDIAN P 7,34 8,53 5,76 7,1 6,55 7,82 99 101 1,27
7. SU MELANIA P 6,14 7,24 7,3 8,54 7,72 8,1 7,05 7,96 106 103 0,91
8 SU VIRENI P* 5,63 6,81 7,35 8,97 6,43 7,19 6,47 7,66 98 99 1,19
9. SU ELMA P 5,04 6,05 7,01 7,83 6,34 6,85 6,13 6,91 92 89 0,78
10 QUADRIGA P 5,89 7,39 7,74 9,21 7,34 7,26 6,99 7,95 105 103 0,96
11 BROSZA P* 5,48 7,13 6,29 8,23 5,84 6,37 5,87 7,24 89 94 1,37
12 ARENIA P 4,72 5,48 6,57 8,12 6,99 7,31 6,09 6,97 92 90 0,88
13 NELE P 4,8 6,34 6,68 7,96 7,05 7,24 6,18 7,18 93 93 1,00
14 KAYLIN P 6,72 8,13 8,13 9,42 6,79 7,75 7,21 8,43 109 109 1,22
15 KWS ASTAIRE P 5,36 6,45 6,85 8,41 7,62 7,48 6,61 7,45 100 96 0,84
16 KWS HIGGINS P 5,12 6,1 6,91 8,58 6,65 7,13 6,23 7,27 94 94 1,04
17 ZITA P* 5,91 6,77 7,58 8,67 6,15 7,04 6,55 7,49 99 97 0,95
średnia 5,46 6,60 7,24 8,57 6,80 7,35 6,52 7,53 98,33 97,49 1,01
Odczyn gleby pH 5,3  5,8 5,7 odmiany  wzorcowe
Zaw.  mg:        P2O5 23,7 wysoka bardzo wysoka P – ODMIANA PASTEWNA
K2O 9  średnia średnia */ – ODMIANA DWURZĘDOWA
Mg 6  wysoka niska
Komp. przyd. roln. gleby 4  żytni bardzo dobry żytni bardzo dobry
Przedplon rzepak ozimy  groch siewny groch siewny

 

Tabela 4. Porównanie plonowania nowych odmian jęczmienia jarego.
Lp Odmiana Lokalizacja doświadczeń w 2018 r. Średnia za rok 2018 (3 dośw.) % wzorca Efektywność wyższego poziomu agrotechniki
Szepietowo SDOO Krzyżewo SDOO Marianowo
poziom agrotechniki a1 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a2 – a1
wzorzec 6,42 7,59
1. RADEK P 6,14 6,85 6,15 7,58 6,86 8,25 6,38 7,56 99 100 1,18
2. RGT PLANET B 6,67 6,88 6,11 8,15 6,73 7,86 6,50 7,63 101 101 1,13
3. RUNNER B 6,68 7,31 5,82 7,28 6,63 8,12 6,38 7,57 99 100 1,19
4. BASIC B 6,38 6,82 4,75 5,72 5,88 7,75 5,67 6,76 88 89 1,09
5. ELLA B 5,51 5,73 4,61 6,1 5,92 7,24 5,35 6,36 83 84 1,01
6. GAWROSZ PN 4,75 5,15 4,06 5,28 4,73 5,87 4,51 5,43 70 72 0,92
7 SOLDO P 6,53 7,07 4,61 6,47 6,85 8,21 6,00 7,25 93 96 1,25
8 KWS IRINA B 6,85 7,15 4,95 6,92 6,59 7,82 6,13 7,30 95 96 1,17
9 KWS DANTE B 6,84 7,12 4,9 6,51 6,46 6,76 6,07 6,80 94 90 0,73
10 ALLIANZ P 6,24 6,71 4,37 6,56 6,63 8,4 5,75 7,22 89 95 1,48
11 KWS HARRIS P 6,56 6,78 5,23 7,28 6,62 7,88 6,14 7,31 96 96 1,18
12 AIRWAY P 6,83 6,95 5,14 7,06 6,36 7,68 6,11 7,23 95 95 1,12
13 BENTE B 6,94 7,17 5,41 7,32 6,85 7,83 6,40 7,44 100 98 1,04
14 TEKSAS P 7,05 7,22 4,33 6,44 6,48 7,78 5,95 7,15 93 94 1,19
średnia 6,43 6,78 5,03 6,76 6,40 7,68 5,95 7,07 92,70 93,22 1,12
Odczyn gleby pH 6,4  6,1 6,1 odmiany  wzorcowe
Zawartość w 100 g gleby w  mg:        P2O5 24,6  wysoka wysoka P – TYP PASTEWNY
K2O 11,1  wysoka średnia B – TYP BROWARNY
Mg 7,6  bardzo wysoka niska N – ODMIANA NIEOPLEWIONA
Komp. przyd. roln. gleby 4 żytni bardzo dobry  żytni dobry
Przedplon groch pastewny  groch siewny  ziemniaki

 

Tabela 5. Porównanie plonowania nowych odmian grochu.
Lp Odmiana PODR SZEPIETOWO

Średnia za rok 2018 (2 dośw.) t/ha

Lokalizacja doświadczeń w 2018 r.
1 EZOP O 3,31 3,31
2 TARCHALSKA O 3,6 3,60
3 HUBAL P 3,23 3,23
4 MILWA P 3,15 3,15
5 BATUTA O 3,57 3,57
6 MENTOR O 2,92 2,92
7 MODEL P 2,93 2,93
8 MECENAS O 3,43 3,43
9 AUDIT O 3,83 3,83
10 STARSKI O 3,47 3,47
11 ASTRONAUTE O 3,77 3,77
12 MEDYK O 3,84 3,84
Śr. 3,42 3,42
Odczyn gleby pH 5,9
Zawartość w 100 g gleby w  mg:        P2O5 22,1 O -ogólnoużytkowe
K2O 10,1
Mg 7,3 P-pastewne
Komp. przyd. roln. gleby 4
Przedplon pszenica ozima

 

Tabela 6. Porównanie plonowania nowych odmian soi.
Lp Odmiana Lokalizacja doświadczeń w 2018 r. Średnia za rok 2018 (2 dośw.) t/ha
PODR SZEPIETOWO
1 AUGUSTA BW 2,52 2,52
2 ERICA W 2,29 2,29
3 MAVKA ŚW 2,68 2,68
4 ABELINA ŚW 2,98 2,98
5 MAJA ŚW 2,39 2,39
6 SCULPTOR ŚW 2,8 2,80
7 ALIGATOR P 3,15 3,15
8 MADLEN P 3,15 3,15
9 GL MELANIE P 3,28 3,28
10 ES COMANDOR P 3,08 3,08
11 REGINA P 3,56 3,56
12 VIOLA P 3,34 3,34
13 PETRINA BP 3,3 3,30
14 CORALINE BP 3,39 3,39
śr 2,99 2,99
Odczyn gleby pH 5,9 BW – BARDZO WCZESNA
W – WCZESNA
ŚW – ŚREDNIOWCZESNA
P – PÓŹNA
BP – BARDZO PÓŹNA
Zawartość w 100 g gleby w  mg:        P2O5 22,1
K2O 10,1
Mg 7,3
Komp. przyd. roln. gleby 4
Przedplon pszenica ozima