Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dni Pola w PODR w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dni Pola w PODR w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

Podczas Dni Pola zorganizowanych 27-28 czerwca 2015 roku przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, pola doswiadczalne odwiedziło wielu zwiedzających zainteresowanych uprawą roślin uprawnych. Dobór odpowiedniej odmiany jest jednym z kluczowych elementów integrowanej ochrony roślin. Rolnicy mogli wybrać spośród wielu odmian tę najlepszą dla siebie.

Kolekcja roslin zbożowych

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyły się poletka doświadczalne zbóż jarych i ozimych, a także kolekcje roślin zbożowych i kukurydzy. Uczestnicy mogli obejrzeć 11 odmian pszenżyta ozimego, 13 odmian pszenicy ozimej, 14 odmian jęczmienia jarego i 13 odmian pszenicy jarej. Rolnicy najczęściej  pytali jaką odmianę zbóż ozimych wybrać na przyszły sezon wegetacyjny. Dzięki poletkom z rożnymi odmianami możliwe było (i nadal jest aż do zbioru) porównanie poszczególnych odmian. Specyfiką doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego jest podział na dwa poziomy agrotechniki: A1 – niechroniony przed chorobami i A2 – pełna ochrona fungicydowa + antywylegacz. Różnice między poziomami były widoczne i rolnicy mieli okazję zobaczyć efekty działania preparatów grzybobójczych, a także poznania najważniejszych chorób i szkodników występujących na zbożach ozimych i jarych.

Mieszanki traw pastewnych z roślinami motylkowymi

Podlasie słynie z produkcji mleka, z którą ściśle związana jest produkcja paszy z mieszanek traw. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, założyliśmy kolekcję mieszanek traw pastewnych z roślinami motylkowymi, łącznie 13 poletek wśród których 3 poletka były z lucerną w siewie czystym. Niezbyt sprzyjające warunki atmosferyczne po zbiorze pierwszego pokosu były przyczyną słabego odrostu mieszanek traw z motylkowymi. Brak wody był dobrze widocznych na trawach, natomiast lucerna w siewie czystym radziła sobie doskonale dzięki głęboko sięgającemu systemowi korzeniowego.

Kolekcja odmian kukurydzy

Drugim komponentem w żywieniu bydła mlecznego jest kukurydza, która była dostępna dla zwiedzających w postaci kolekcji ponad 120 odmian i pola demonstracyjnego o łącznej powierzchni ponad 2 ha. Ciekawostką, a jednocześnie bardzo ważnym punktem na polu kukurydzy była pułapka świetlna do odłowu motyli omacnicy prosowianki. Pułapka wzbudzała zainteresowanie zwiedzających, a jednocześnie wiele pytań ze strony rolników dotyczyło ochrony kukurydzy przed tym groźnym, w ostatnich latach szkodnikiem, który powoduje znaczne szkody.

Rzepak na polach doświadczalnych

Zainteresowani rolnicy mieli możliwość obejrzenia plantacji trzech odmian rzepaku ozimego, a także pola produkcyjnego z 6 odmianami pszenicy ozimej. Ułatwieniem w poruszaniu się po polu doświadczalnym PODR w Szepietowie jest przewodnik, w którym zebrane są najważniejsze informację o technologii uprawy i pielęgnacji każdej z poszczególnych upraw.

Kolejne Dni Pola w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie już za rok, ale przez cały sezon wegetacyjny pola są do dyspozycji zainteresowanych. Zapraszamy.

P1100820

P1100824

Michał Godlewski

gł. spec. ds. doświadczalnictwa