„Monitoring występowania zagrożeń agrofagami oraz progi szkodliwośći w produkcji zbóż” to temat warsztatów, jaki odbyły się w miejscowości Klejniki, na terenie gminy Czyże w powiecie hajnowskim w dniu 5 czerwca 2017 r. W warsztatach uczestniczyło 10 rolników. Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczestników z zasadami integrowanej ochrony roślin obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku. Wilgotna, zimna z nocnymi przymrozkami wiosna nie sprzyjała w tym roku rozwojowi roślin. Miniony maj też zapisuje się, jako mało sprzyjający rozwojowi roślin. Zimne noce, przymrozki i brak wystarczającej ilości opadów niekorzystnie wpłynęły na rośliny zasiane zwłaszcza na glebach słabych, piaszczystych. Niskie temperatury tylko sprzyjają rozwojowi chwastów, o czym przekonali się uczestnicy warsztatów. Bez trudu mogli zapoznać się z chwastami występującymi na obrzeżach plantacji żyta i zbóż jarych. Mogli również zaobserwować przebarwienia na zbożach spowodowane chorobami jak i utrudnionym pobieraniem składników pokarmowych ze względu na suszę i niskie temperatury nocą. Uprawy na glebach słabych nie rokują dobrych plonów, o czym przekonali się uczestnicy warsztatów. Rolnicy z zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach i na zakończenie otrzymali materiały na temat progów szkodliwości dla poszczególnych upraw, odmiany zbóż zalecane do uprawy w woj. podlaskim, jak również informację w jaki sposób skorzystać z metodyk integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

  

 Warsztaty zboowe Hajnowka 2017

 

Nina Sacharczuk
st. spec. ds. prod. roślinnej

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie