Żniwa w 2016 roku upłynęły pod znakiem walki z deszczem i kradzieży zboża z pól. Niekorzystna aura wpłynęła negatywnie na wartości jakościowe ziarna oraz wtórne zachwaszczenie w zbożach ozimych głównie ze strony chwastów jednoliściennych. Powyższe czynniki sprawiły, że średnie plony były tylko nieznacznie wyższe od roku ubiegłego, w którym to borykaliśmy się z suszą.

Najwyższy średni szacunkowy plon osiągnę pszenżyto ozime 32,6 q/ha oraz pszenica ozima 31,2 q/ha, co jednak było wartością niższą od roku ubiegłego (92%). Spośród zbóż jarych najlepiej plonowała pszenica jara i podobnie jak w wypadku reszty zbóż jarych były to plony na poziomie roku ubiegłego.

Wyszczególnienie  Plon 2015 GUS Szacunkowy
plon 2016
%
Żyto ozime 23,8 22,9 96,2
Pszenica ozima 33,9 31,2 92,0
Pszenżyto ozime 28,5 32,6 114,4
Jęczmień ozimy 29,8 29,8 100,0
Owies 25,8 27,1 105,0
Pszenżyto jare 25,7 27,3 106,2
Pszenica jara 29,9 29,8 99,7
Jęczmień jary 26,0 28,9 111,2
Mieszanka zbożowa 24,3 25,2 103,7
ŚREDNIA 27,5 28,3 103,2

 

Andrzej Markowski

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie