DSC01185

Ostatnie miesiące poważnie dały się we znaki podlaskim rolnikom. Szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta, czy ubiegłoroczna susza to tylko dwa z wielu problemów przed jakimi stają obecnie podlascy plantatorzy. Jakby tego było mało zima, której notabene nie było, zdziesiątkowała zasiewy ozimin oraz odsiewane w roku ubiegłym po klęsce suszy plantacje użytków zielonych. Coraz częstsze anomalia pogodowe i zauważalny spadek poziomu wód pozwalają wysnuć wniosek, że przyczyną tych zjawisk są globalne zmiany klimatyczne. Chociaż na nie akurat nie mamy wpływu to możemy starać się do nich dostosować i złagodzić ich negatywne skutki na produkcję roślinną. Rzecz jasna zastosowanie odpowiednich zabiegów  na polu musi być poparte odpowiednią wiedzą. Aby przybliżyć takową wiedzę, popartą dodatkowo analizą bieżącej sytuacji na podlaskich polach, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizował wojewódzką konferencję. Głównym zagadnieniem oprócz ogólnie rozumianej nowoczesnej agrotechniki był dobór odmian zbóż przydatnych do uprawy na terenie naszego województwa ze szczególnym uwzględnieniem ich tolerancji na mróz i suszę.  

Do udziału w konferencji w charakterze głównych prelegentów zaprosiliśmy przedstawicieli świata nauki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików PIB oraz przedstawicieli czołowych firm z branży rolniczej.

DSC01203

Po otwarciu konferencji przez Grzegorza  Mikołajczyka dyrektora PODR w Szepietowie, głos zabrał dr Tadeusz Śmiałowski. Omówił stan przezimowania odmian zbóż w warunkach północno-wschodniej Polski. W drugiej części swojego wykładu Pan doktor zarekomendował odmiany najbardziej polecane do uprawy na terenie naszego województwa oraz skupił się na omówieniu podstawowych błędów przy ich wyborze i agrotechnice. Oczywiście wywołało to ożywioną dyskusję.

DSC01213

Kolejna prelekcja to wystąpienie przedstawicieli firmy INNVIGO BETTER CHEMISTRY, w którym to Panowie Wojciech Zawalich oraz Mariusz Michalski zapoznali nas z zasadami doboru środków ochrony roślin w warunkach czynników stresowych oraz przedstawili szeroką paletę produktową swojej firmy. Następnie głos zabrał Radosław Radulski, który omówił odmiany zbóż o podwyższonej odporności na mróz i przymrozki oraz suszę, wytworzone i rozprowadzane przez Hodowlę Roślin Strzelce. Andrzej Babul dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Białymstoku przypomniał o korzyściach wynikających z regularnego badania gleb, które są absolutną podstawą nowoczesnych technologii uprawy. Prof. dr hab. Danuta Boros przybliżyła w zajmujący sposób zagadnienia dotyczące ziarna różnych odmian i gatunków zbóż  jako źródła składników odżywczych i prozdrowotnych.

Ofertę nawozów dolistnych firmy Intermag przedstawił Grzegorz Tymiński, który został zasypany gradem pytań w związku z dolistnym dokarmianiem roślin ozimych znajdujących się obecnie w większości w złej kondycji. Przedstawiciel SIR - Tomasz Śnieciński, omówił zasady funkcjonowania podlaskiej Sieci Innowacji Rolnictwa oraz możliwości wsparcia w działaniu „współpraca”. Na zakończenie Pani Żamojtuk oraz Andrzej Kolędo przedstawili bogatą ofertę czołowego podlaskiego producenta maszyn rolniczych Metal-Fach.

DSC01191

DSC01225

 

DSC01230

 

DSC01236

DSC01245

DSC01248

DSC01253

Andrzej Markowski

fot. MZ

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie