Po raz pierwszy na terenie powiatu zambrowskiego odbyły się w dniu 12 czerwca 2014 r. warsztaty na temat: „Systemy wspomagania decyzji w zakresie zwalczania agrofagów oraz progi szkodliwości w produkcji zbóż” zorganizowane przez PODR Szepietowo i PZDR Zambrów.

Zlokalizowane zostały w strefie objętej Obszarem Szczególnie Narażonym (OSN) na skażenie wód gruntowych i powierzchniowych oddziaływaniem nawożenia organicznego i mineralnego w miejscowości Wdziękoń Pierwszy, Gmina Zambrów. Plantacje na których odbywały się zajęcia praktyczne należały do rolnika Pana Dariusza Saniewskiego. Uczestnikami byli rolnicy (producenci trzody chlewnej, bydła mlecznego oraz rolnicy prowadzący tylko produkcję roślinną).

Fot.1 Uczestnicy warsztatów.

Zajęcia prowadził gł. specjalista PODR Szepietowo–Andrzej Markowski.

Zgodnie z Integrowaną Ochroną Roślin uczestnicy zapoznani zostali z chwastami występującymi w zbożach, progami szkodliwości oraz metodami zwalczania. Chorobami zbóż, progami szkodliwości oraz zapobieganiu chorobom i ich zwalczaniu. Szkodnikami zbóż ich zwalczaniu i progami szkodliwości. Wszystkie agrofagi zostały uczestnikom pokazane na plantacji. Uczestnicy otrzymali wykaz zalecanych odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego, adresy i możliwości zaopatrzenia się w dobrej jakości wapno nawozowe. Poinformowani zostali jak korzystać z Internetu przy doborze środków ochrony roślin.

Fot.2 Przytulia czepna-poważny problem w zbożach.

Fot.3 Porażenie mączniakiem liścia podflagowego.

Praktyczne pokazanie na plantacji agrofagów oraz wyczerpujące odpowiedzi na pytania bardzo usatysfakcjonowało uczestników warsztatów.

                                                                                      Tadeusz Lipski

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie