Warsztaty pt. „Systemy wspomagania decyzji w zakresie zwalczania agrofagów oraz progi szkodliwości w produkcji zbóż” odbyły się 09.06 2014r. na plantacji Pana Mikołaja Bołtruczuka z miejscowości Zbucz, gm. Czyże. Organizatorem spotkania był PZDR w Hajnówce. Warsztaty przeprowadził główny specjalista ds. roślin zbożowych z PODR Szepietowo Andrzej Markowski. W warsztatach uczestniczyło 13 rolników, producentów pszenicy, którzy zwalczają choroby grzybowe zbóż. Rolnicy zapoznali się z zasadami integrowanej ochrony roślin obowiązującej od 1 stycznia tego roku, rozpoznawali chwasty, szkodniki, choroby występujące na plantacji. Plantacja była dobrze chroniona, więc mogli rozpoznać pojedynczego szkodnika - larwę skrzypionki i jej żerowanie. Dzień na warsztaty zapowiadał się upalny, ale w trakcie warsztatów nadciągnęła chmura i popadał deszcz dla ochłody. Rolnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładów i podziękowali za udział w warsztatach.

Fot.1 Wyrównany łan pszenicy, zachwaszczenie zredukowane do minimum, minimalne nasilenie chorób.

Fot.2 Skrzypionka.

                                                                                                           Nina Sacharczuk

    

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie