Podczas warsztatów, które odbyły się w Budach Czarnockich w powiecie łomżyńskim w gospodarstwie Jerzego Włodkowskiego 6 czerwca 2014 r. poruszono zagadnienia z tematu „Systemy wspomagania decyzji w zakresie zwalczania agrofagów oraz progi szkodliwości w produkcji zbóż”. Zajęcia poprowadził główny specjalista ds. roślin zbożowych Andrzej Markowski.

Fot.1 Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy uzyskali szczegółową wiedzę dotyczącą integrowanej ochrony zbóż, która jest od 1 stycznia 2014 roku wymogiem obowiązkowym. Szczególny nacisk położono na zapoznanie uczestników z progami szkodliwości poszczególnych agrofagów jak również na rozpoznawanie poszczególnych chorób i szkodników. Prowadzący zademonstrował uczestnikom objawy chorób wywołanych przez patogeny jak również skutki żerowania na roślinach poszczególnych szkodników. Na plantacji uczestnicy rozpoznali skrzypionkę. Omówione zostały sposoby zwalczania chorób oraz skutki następcze rozwoju tych patogenów. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali materiały szczegółowo opisujące progi ekonomicznej szkodliwości, opis chwastów występujących w zbożach wytyczne dotyczące stosowania integrowanej ochrony roślin. W ocenie słuchaczy warsztaty były bardzo udane pomimo wietrznej pogody.

Fot.2 Objawy plamistości siatkowej jęczmienia

Fot.3 Skrzypionka i efekty jej żerowania na liściach flagowych

Opracował: Bogusław Święszkowski

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie