Rolnicy z powiatu bielskiego mieli możliwość w dniu 5 czerwca wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez PODR w Szepietowie z zakresu rozpoznawania chorób i szkodników w zbożach. Spotkanie miało miejsce na plantacji pszenicy we wsi Spiczki, u Pawła Kacejko–Parfieniuka. Wzięli w nim udział rolnicy głównie z gminy Orla i Bielsk Podlaski, a warsztaty prowadził specjalista z PODR w Szepietowie Andrzej Markowski.

Fot.1 Uczestnicy warsztatów

Przedstawione zostały aktualne zagrożenia w zakresie występowania patogenów i ich zwalczania. Plantacja pszenicy prezentowała wysoki poziom technologii uprawy i wykonane były wcześniej odpowiednie zabiegi ochronne, w dniu warsztatów można było znaleźć nieliczne objawy występowania – z chorób brunatnej plamistości liści i septoriozy, a ze szkodników żółwinka zbożowego. Prowadzący omówił też patogeny jakie mogą zagrażać podczas dalszej wegetacji roślin. Część warsztatów poświęcona była zagadnieniom integrowanej ochrony roślin aby uczestnicy umieli realizować wymagania działania w przyszłości w swoich gospodarstwach.

Fot.2 Brunatna plamistość liści

Fot.3 Nieliczne objawy septoriozy liści

Słoneczna pogoda zachęciła do przedłużenia spotkania i długiej dyskusji, podczas której rolnicy chętnie wymieniali się swoimi bogatymi doświadczeniami w zakresie produkcji polowej.

Piotr Chilimoniuk

 

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie