Mieszanki na gleby organiczne o różnym uwilgotnieniu

W odnawianiu użytków zielonych ważny element stanowi zastosowana mieszanka traw. Jeżeli chodzi o gleby mineralne na rynku istnieje bogata oferta nasion. Sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana w przypadku do gleb organicznych. Poniżej prezentowane są dwie mieszanki traw na torfy:

- o uregulowanych stosunkach wodnych*:

Kostrzewa łąkowa - 30%
Tymotka łąkowa - 15%
Wiechlina łąkowa - 15%
Kostrzewa czerwona - 30%
Koniczyna biała - 10%


Zalecana norma wysiewu tej mieszanki to 35 kg/ha, zalecane nawożenie (mineralne i naturalne) to: 180-240 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha, 160-200 kg K2O/ha. Jest to mieszanka trwała wymagająca optymalnego uwilgotnienia siedliska. Ważna jest tu więc dbałość o urządzenia melioracyjne (jazy, zastawki) i prawidłowe regulowanie spiętrzenia wody.

- o nieuregulowanych stos. wodnych*:

Mozga trzcinowata - 8%
Koniczyna czerwona - 6%
Kostrzewa trzcinowata - 15%
Mietlica biaława - 2%
Koniczyna szwedzka - 9%
Wyczyniec łąkowy - 15%
Kostrzewa łąkowa - 25%
Wiechlina łąkowa - 20%

Zalecana norma wysiewu tej mieszanki to 32 kg/ha, zalecane nawożenie (mineralne i naturalne) to: 180-240 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha, 160-200 kg K2O/ha. Jest to mieszanka trwała przygotowana na siedliska o nadmiernym uwilgotnieniu.

Przykładowe mieszanki traw na łąki i pastwiska na gruntach mineralnych

Na glebach mineralnych średnio zwięzłych, niezakwaszonych i niezalewanych w warunkach okresowej suszy bardzo dobre efekty produkcyjne daje mieszanka lucerny z tymotką łąkową, kostrzewą łąkową lub rajgrasem wyniosłym. Siew zaleca się wykonać w drugiej połowie kwietnia w dawce 16-20 kg lucerny na 1 ha z dodatkiem 6-8 kg wyżej wymienionych traw. Przedsiewnie powinno się zastosować 80-110 kg N ha, 50-110 kg P2O5/ha, 55-190 kg K2O/ha, w zależności od zasobności gleby. W późniejszych latach użytkowania przedsiewnie i po I i II pokosie powinno się zastosować ok. 40 kg N/ha oraz rocznie 30-100 kg P2O5/ha i 70-170 kg K2O/ha.
Wysokie walory pokarmowe oraz wysoki plon może również przynieść mieszanka łąkowa na żyzne gleby mineralne o uregulowanych stosunkach wodnych, w skład której wchodzą następujące trawy*:

Kostrzewa łąkowa - 26%
Tymotka łąkowa - 11%
Życica trwała - 41%
Życica wielokwiatowa - 14%
Koniczyna biała - 8%

Bardzo dobre efekty pastwiskowe na glebach lekkich mineralnych, na siedliskach suchych daje następująca mieszanka traw*:

Kostrzewa łąkowa - 20%
Kupkówka pospolita - 10%
Wiechlina łąkowa - 10%
Koniczyna biała - 15%
Tymotka łąkowa - 5%
Kostrzewa czerwona - 20%
Lucerna nerkowata - 7%
Życica trwała - 13%

Norma wysiewu tej mieszanki to 39 kg/ha.

Mieszanka ta ma następujące wymagania pokarmowe: 150-200 kg N/ha, 80 kg P2O5/ha
i 80-100 kg K2O/ha.

-------------------------------------
* Składy mieszanek traw opracowane przez dr. hab. Kazimierza Grabowskiego (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie).
Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie