Jak poprzez profesjonalizację można odnieść sukces na rynku ziemniaka, jaką rolę w nowoczesnej produkcji ziemniaka odgrywa sadzeniak kwalifikowany i jak chronić przed agrofagami w myśl integrowanej ochrony roślin plantacje ziemniaka dyskutowano 6 lipca 2015 roku w Elżbiecinie na konferencji zorganizowanej przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i SITR Oddział w Białymstoku. Plantatorzy ziemniaka jadalnego i przemysłowego mieli okazje spotkać się z przedstawicielami IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie i skorzystać z ich wiedzy dotyczącej produkcji ziemniaka.

Materiały do pobrania:

Czy poprzez profesjonalizację produkcji ziemniaka można odnieść sukces - prezentacja

Kwalifikowany materiał sadzeniaka - prezentacja

Integrowana ochrona ziemniaka przed chorobami - prezentacja

Integrowana ochrona ziemniaka przed szkodnikami - prezentacja

 Eugeniusz Stanisław Stefaniak

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie