Pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. W którym to proponuje się wyłączenie ze wsparcia w ramach płatności związanej do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych następujących upraw: roślin motylkowatych drobnonasiennych np. koniczyna czerwona ,lucerna siewna, esparceta siewna; warzywnych roślin strączkowych np. fasola zwyczajna , ciecierzyca ,soczewica jadalna; oraz roślin strączkowych o małym znaczeniu gospodarczym np. wyka kosmata, wyka siewna. Gatunki roślin do których może zostać przyznana płatność wysokobiałkowa tj: bobik, groch siewny, łubin biały, wąskolistny, żółty, soja zwyczajna.

                                                                                                                             Daniel Gajewski

St.Specj.ds Produkcji Roślinnej

Dzisiaj jest 19.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie