Z danych zamieszczonych w tabeli (TABELA) wynika, że rozpoczęcie prac polowych w województwie podlaskim datuje się na początek marca. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w tym roku rolnicy rozpoczęli pierwsze prace polowe oraz siew znacznie wcześniej. Było to możliwe dzięki krótko utrzymującej się pokrywie śnieżnej, która zniknęła już na przełomie lutego i marca. Najwcześniej wyruszono w pole w powiecie zambrowskim, białostockim oraz bielskim. W powiecie grajewski, kolneński i łomżyńskim siew zbóż jarych zakończył się w połowie kwietnia. Rolnicy w województwie podlaskim zakończyli siew na początku maja, najpóźniej zeszli z pola rolnicy w powiecie siemiatyckim, sejneńskim i suwalskim.

Warunki atmosferyczne w województwie podlaskim sprzyjały szybkiemu wzrostowi i rozwojowi roślin. Podczas wschodów korzystne były niewielkie opady deszczy pokrywające potrzeby wodne roślin. Na początku maja zanotowano przygruntowe przymrozki, które nieznacznie przyhamowały ich rozwój.

W bieżącym roku zaopatrzenie w materiał siewny zbóż jarych było dobre, praktycznie w każdym z powiatów znajdował się przynajmniej jeden punkt oferujący kwalifikowany materiał siewny. Ceny w poszczególnych powiatach były dość zróżnicowane, średnia cena materiału siewnego w zależności od gatunku wynosiła 160–220 zł/dt.

Agnieszka Zawistowska

Dzisiaj jest 19.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie