Agrotechnika i najważniejsze informacje o doświadczeniu

W roku 2016 założono doświadczenie z 8 odmianami soi z 4 klas wczesności. Odmiany Aldana, Augusta – grupa odmian wczesnych, Abelina – odmiana średniowczesna, Madlen, Mavka - odmiany średniopóźne, Aligator, Protina, Sultana – odmiany późne. Nasiona przed siewem zostały zaprawione szczepionka bakteryjna Nitraginą. Szczepionka zawierała żywe kultury bakterii zdolne do wiązania wolnego azotu atmosferycznego. Ponieważ soja należy do roślin które w wyniku współpracy (symbiozy) z bakteriami brodawkowymi nie potrzebuje pogłównego nawożenia azotem, tylko azot ten jest dostarczany przez bakterie brodawkowe, wskazane jest zaszczepienie (zaprawienie) nasion. Zastosowanie preparatu z bakteriami zwiększa intensywność wiązania azotu i zapewnia roślinom dostarczenie odpowiedniej ilości azotu w całym okresie wegetacyjnym. Bakterie brodawkowe wiążące azot z powietrza do prawidłowego rozwoju potrzebują środowiska o uregulowanym odczynie. W doświadczeniu odmianowym azot zastosowano przedsiewnie w ilości 40 kg N/ha w postaci Mocznika. Pogłównie azot nie był stosowany. Do trzech dni po siewie zastosowano mieszaninę dwóch herbicydów przedwschodowych: Proman 500 SC (2,0 l/ha) + Command 480 EC (0,15 l/ha). Efekty odchwaszczania były zadowalające.

Siew i zbiór

Zakładana obsada soi wynosiła 70 rośl./m2, po wschodach była zbliżona do zakładanej i wahała się w zależności od poletka między 60 – 80 rośl/m2. Soje wysiano 06.05.2016 r. wschody były dość dobre i wyrównane w czasie, jednak bezpośrednio po wschodach odnotowano spadek temperatury do poziomu nieco powyżej 0 °C. Przymrozki poniżej 0 °C mogą być niebezpieczne dla soi, jest ona bardzo wrażliwa na ujemne temperatury. W okresie wegetacyjnym warunki wilgotnościowe były dość dobre, rozkład opadów sprzyjający. Doświadczenie zebrano 20.09.2016 r., wyniki plonowania poszczególnych odmian przedstawiono w tabeli 1. Wilgotność zbieranych nasion soi wynosiła około 11 %.

Lp. Odmiana Średni plon z poletek doświadczalnych w t/ha
1 Madlen 2,76
2 Mavka 2,55
3 Abelina 2,92
4 Protina 2,46
5 Sultana 2,29
6 Aligator 3,18
7 Augusta 2,50
8 Aldana 1,76

 

Widoczne różnice pomiędzy dwoma odmianami soi z różnych klas wczesności

Widoczne różnice pomiędzy dwoma odmianami soi z różnych klas wczesności

Michał Godlewski

Gł. spec. ds. doświadczalnictwa

PODR Szepietowo

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie