Doświadczenia PDO (porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe)

  1. Porównanie plonowania nowych odmian pszenżyta ozimego.
  2. Porównanie plonowania nowych odmian jęczmienia ozimego.
  3. Porównanie plonowania nowych odmian owsa.

 

Doświadczenia ekologiczne

  1. Ocena odmian pszenżyta ozimego uprawianego w warunkach gospodarstw ekologicznych.
  2. Ocena odmian pszenicy ozimej uprawianej w warunkach gospodarstw ekologicznych.
  3. Ocena odmian pszenicy jarej uprawianej w warunkach gospodarstw ekologicznych.

 

Doświadczenia agrotechniczne

1. Porównanie działania wybranych rodzajów wapna nawozowego na tle zróżnicowanego nawożenia azotem na plon z uwzględnieniem czynnika środowiskowego (pszenżyto ozime).

Dzisiaj jest 17.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie