Tabela nr 1. Porównanie odmian pszenżyta tradycyjnego i krótkosłomych.

Typ pszenżyta: Tradycyjne Krótkosłome
Średnia wysokość roślin (cm) 110 95
Średnie wyleganie przed zbiorem (0) 6,8 7,9

Doświadczenia Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pokazały, że odmiany niskie (krótkosłome) pszenżyta ozimego plonują nawet słabiej (średnio o 7%) po zastosowaniu regulatora wzrostu niż bez jego stosowania (tab. nr 2).

Tabela nr 2. Porównanie plonowania odmian krótkosłomych pszenżyta ozimego bez zastosowania i po zastosowaniu regulatora wzrostu.

Plon bez zastosowania regulatora wzrostu (t z ha) 9,00
Plon po zastosowaniu regulatora wzrostu (t z ha) 8,37
Obniżka plonu (%) -7

Plon tych odmian pszenżyta ozimego był niższy we wszystkich latach doświadczeń (tab. nr 3).

Tabela nr 3. Porównanie plonowania odmian niskich pszenżyta ozimego bez zastosowania i po zastosowaniu regulatora wzrostu w poszczególnych latach.

Wyszczególnienie                                                                      2013 2014 2015

Plon bez zastosowania regulatora wzrostu

(t z ha)

7,03 11,18 8,80

Plon po zastosowaniu regulatora wzrostu

(t z ha)

6,59 10,61 8,37

Niskie odmiany pszenżyta ozimego reagowały różnie na zastosowaną substancje czynną w regulatorze wzrostu (tab. nr 4). Ogólnie mniejszy spadek plonu był po zastosowaniu etefonu – tylko 5% niż po zastosowaniu trineksapaku etylu, gdzie spadek plonu był aż o 9%. Różnie też reagują na zastosowane regulatory wzrostu poszczególne odmiany niskie pszenżyta ozimego (tab. nr 4). Tylko odmiana Grenado plonuje podobnie bez względu na zastosowany antywylegacz. Po zastosowaniu Moddusa (substancja czynna: trineksapak etylu) najsilniej plon obniżają: Wiarus, Pigmej i Alekto. Natomiast po zastosowaniu Cerone (substancja czynna: etafen) najsilniej plon obniżają: Pigmej i Alekto.

Tabela nr 4. Porównanie plonowania poszczególnych odmian niskich pszenżyta ozimego bez i po zastosowaniu różnych substancji czynnych.

Odmiana: Wiarus Pigmej Alekto Borwo Grenado średnio

Nie stosowano regulatorów

(t z ha)

9,71 9,42 9,13 8,54 8,22 9,00

Zastosowano Cerone

(t z ha)

(%)

9,57

(99%)

8,40

(89%)

8,48

(93%)

8,20

(96%)

8,21

(100%)

8,57

(95%)

Zastosowano Moddus

(t z ha)

(%)

8,31

(86%)

8,25

(87%)

8,25

(90%)

7,84

(92%)

8,20

(100%)

8,16

(91%)

Podsumowując, należy:

  • zastanowić się nad sensem stosowania antywylegacza w niskich odmianach pszenżyta ozimego
  • pamiętać, że poszczególne odmiany pszenżyta reagują różnie na zastosowane antywylegacze.

                                                                                           Jan Reńko

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie