Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR), które odbyło się pod koniec stycznia 2015 roku została opracowana Lista Zalecanych Odmian dla roślin ozimych i jarych zalecanych do uprawy w 2016 r. w województwie podlaskim.

Jednostkami prowadzącymi badania były:

- Stacje Doświadczalne Oceny Odmian w Krzyżewie i Marianowie 

- Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie obejmujący swym zasięgiem powiaty augustowski, białostocki, łomżyński, sokólski i wysokomazowiecki.

W oparciu o wyniki uzyskane w zakładach doświadczalnych COBORU w Krzyżewie (powiat wysokomazowiecki), Ruskiej Wsi (powiat ełcki) i Cicibór (powiat bialski), sporządzono Listę Odmian Zalecanych do uprawy dla rzepaku ozimego.

Listę Odmian Zalecanych dla grochu oparto na doświadczeniach COBORU w Krzyżewie, Marianowie, PODR – punkt doświadczalny w Rumejkach (powiat białostocki), dla łubinu wąskolistnego w stacjach COBORU Marianowo, Cicibór, Wrócikowo (powiat olsztyński), a dla łubinu żółtego na doświadczeniach w stacjach COBORU Marianowo i Cicibór.

Lista Zalecanych Odmian (LZO) dla woj. podlaskiego na 2016 rok

Lp. Pszenica ozima Pszenżyto ozime Żyto ozime Jęczmień ozimy
1. Artist Agustino Armand Holmes
2. KWS Ozon Borowik Dańkowskie Amber KWS Meridian
3. Linus Fredro Domir Souleyka
4. Mulan Pigmej Horyzo

Titus

5. Natula Subito Stanko Zenek
6. Patras Tomko SU Stakkato F1  
7.   Torino    

 

Lp. Pszenica jara Jęczmień jary Owies oplewiony Owies nieoplewiony
1. Harenda Ella Bingo Amant
2. KWS Torridon Iron Haker Nagus
3. Łagwa KWS Dante Komfort Siwek
4. Tybalt KWS Irina Krezus  
5.   Soldo    

 

Lp. Pszenżyto jare Groch siewny Łubin żółty Łubin wąskolistny
1. Dublet Audit Baryt Graf
2. Mazur Batuta Bursztyn Kalif
3. Milewo Mecenas Perkoz Kurant
4.   Mentor   Neptun
5.   Tarchalska   Regent
6.   Turnia   Rumbe
7.       Salsa
8.       Tango
9.       Wars

 

Lp.

Rzepak ozimy Kukurydza średniowczesna na kiszonkę Kukurydza średniopóźna na kiszonkę
1. Visby Ambrosini Kadryl
2. Bonanza ES Convent ES Fireball
3. DK Exquisite Touran  
4. DK Exstorm Ronaldinio  
5. Garou    
6. Marathon    
7. Mercedes    
8. Minerva    
9. Sherpa    
10 SY Kolumb    
11 SY Marten    

 

Jerzy Kożuch

 

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie