Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Producenci mleka współdziałają na rzecz innowacji – zapraszamy na wyjazd na Litwę – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Producenci mleka współdziałają na rzecz innowacji – zapraszamy na wyjazd na Litwę


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w operacji ‘Wyjazd studyjny na Litwę pn. Wymiana doświadczeń w zakresie konsolidacji producentów mleka”.

Celem operacji jest ułatwienie poszukiwania partnerów do tworzenia i organizacji grup operacyjnych, które mogłyby zostać beneficjentami działania „Współpraca” poprzez udział w niej podlaskich rolników, doradców rolniczych, i in. podmiotów działających na rzecz rolnictwa.

 

W ramach operacji przewidziano 2-dniowy wyjazd studyjny nt. w terminie 05-06.10. 2017 r.
Do uczestnictwa zapraszamy osoby zamieszkujące województwo Podlaskie:
a. rolnicy zajmujący się produkcją mleka i zainteresowani działaniami grupowymi producentów rolnych, szczególnie w zakresie tworzenia grup operacyjnych;
b. osoby zainteresowane wprowadzaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poszukujące nowej wiedzy w tym zakresie;
c. przedstawiciele świata nauki zajmujący się tematyką innowacji;
d. doradcy rolni;
e. przedsiębiorcy zainteresowani wdrażaniem innowacji.

W ramach wizyty studyjnej przewidziano uczestnictwo w pokazie innowacyjnego mobilnego laboratorium dla zwierząt (ocena jakości mleka, poprawa organizacji pracy rolniczej w grupie producentów,  bieżąca analiza paszowa w gospodarstwach). Ponadto punktem programu będzie wizyta w innowacyjnym gospodarstwie zajmującym się produkcją mleka. Wśród wydarzeń w ramach wyjazdu będzie także udział w panelu dyskusyjnym z udziałem doradców, producentów mleka i innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie innowacji w sektorze mleczarskim. 

Osoby zgłaszające się do udziału w operacji muszą mieć ukończone 18 lat.

Organizator pokrywa koszty organizacyjno-merytoryczne związane z wyjazdem studyjnym (wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, transport, udział w panelu, wizycie w gospodarstwie, w czasie pokazu, materiały szkoleniowe i in.).

Grupa uczestników zostanie ustalona przez powołaną do tego celu Komisję rekrutacyjną.

Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń 20 uczestników w zakresie działań grupowych i innowacyjności w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich uczestników forum, w tym: rolników, doradców i in. podmiotów, działających w sferze innowacyjności rynku mleka. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji a następnie wypełnić, podpisać Kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej) i przesłać w wersji papierowej lub dostarczyć osobiście na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo, lub skanem na adres tsniecinski@odr-szepietowo.pl w terminie do dnia 28.09.2017 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Wyjazd studyjny na Litwę”.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność, pozytywnie ocenionych, zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie.

Osobą do kontaktu: Tomasz Śnieciński
tel. 86 275 89 29, e-mail: tsniecinski@odr-szepietowo.pl

Regulamin naboru

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

 

Projekt opracowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi