Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Prezentacja doświadczeń na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Prezentacja doświadczeń na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

Coraz częściej pojawiają się dłuższe okresy bez deszczu, a następnie gwałtowny opad powodujący wymywanie składników pokarmowych, spływ powierzchniowy, erozję wodną. Zmiana podejścia do sposobu uprawy pola może w pewnym stopniu zniwelować niekorzystny wpływ anomalii pogodowych.

7 czerwca 2017 r., na polach doświadczalnych PODR Szepietowo zaprezentowane zostały doświadczenia łanowe z uprawą pszenżyta ozimego wysianego w dwóch technologiach uprawy: bezorkowej (uprawa pasowa) i tradycyjnej (orkowej). Podczas spotkania gościliśmy rolników z całego województwa podlaskiego oraz przedstawicieli Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław. Podczas prezentacji omawiana była technologia uprawy pasowej zbóż tj. nawożenie, ochrona, zabiegi przygotowujące pole do siewu oraz technologia siewu.

Celem spotkania było m.in zwrócenie uwagi uczestników na możliwości uprawy zbóż bez użycia pługa oraz zalety i wady uproszczeń w uprawie bezorkowej. Podejście do zagadnienia uproszczeń w uprawie wymaga poszerzania wiedzy na ten temat. Wprowadzenie uproszczeń w gospodarstwie wiąże się również z zakupem specjalistycznego sprzętu, który niekiedy jest bardzo drogi. Aby zrezygnować z uprawy płużnej i w pełni korzystać z zalet uprawy bezorkowej potrzebny jest okres przejściowy, w trakcie którego środowisko glebowe zaczyna się stabilizować. Organizmy żyjące w glebie zaczynają pracować na rzecz plantatora, stabilizuje się pH, wzrasta nośność, gleba staje się odporniejsza na ugniatanie, a także mniej podatna na erozję. Zastosowanie nawożenia zlokalizowanego tj. w pasach w których rosną rośliny pozwala na zmniejszenie dawki nawozu bez obawy o niższe plony. Zwracano uwagę również na wady tj. zwiększona presja chwastów w początkowym okresie, możliwa zwiększona presję szkodników glebowych. Te i wiele innych aspektów poruszano podczas warsztatów polowych.

Omówiono również aspekt magazynowania wody w glebie na obydwu systemach uprawy. Na polu zamontowane zostały cztery czujniki mierzące wilgotność gleby na dwóch poziomach: 45 cm i 15 cm. Dwa umieszczono w uprawie pasowej i dwa w uprawie tradycyjnej. Czujniki będą zbierały dane na temat wilgotności gleby przez okres ponad dwóch miesięcy. Dane o wilgotności gleby zostaną wykorzystane do wyników doświadczenia wraz z wynikami plonowania pszenżyta z obydwu technologii uprawy. Merytoryczny nadzór nad doświadczeniem obejmuje IUNG – PIB w Puławach.

 2842 DSC090572842 DSC09060

2842 DSC09064

2842 DSC09070

2842 mg

Michał Godlewski

gł. spec. ds. doświadczalnictwa

Fot. K. Kulik