Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Poznaliśmy Mistrzów AgroLigi 2019 etapu wojewódzkiego województwa podlaskiego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Poznaliśmy Mistrzów AgroLigi 2019 etapu wojewódzkiego województwa podlaskiego


Print Friendly, PDF & Email

Agata i Cezary Kosińscy z gminy Drohiczyn w kategorii Rolnicy oraz Samasz z Gminy Zabłudów w kategorii Firmy zostali Mistrzami AgroLigi 2019 Województwa Podlaskiego. Uroczysta gala na której poznaliśmy wyniki konkursu odbyła się 26 lipca  w Kuczynie, a jej organizatorem był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

AgroLiga to konkurs z wieloletnią tradycją. Już od 27 lat wyłaniane są najlepsze gospodarstwa i firmy z województwa podlaskiego, które później reprezentują region na krajowym podsumowaniu konkursu. Na tym najwyższym szczeblu podlaskie gospodarstwa i firmy związane z rolnictwem również odnoszą sukcesy, wielu z nich w swoich gablotach ma nagrody za Krajowego Mistrza AgroLigi.

O tytuł Mistrza mogą ubiegać się gospodarstwa i firmy z zamkniętymi inwestycjami, zadbane, wyróżniające się estetyką, których efekty produkcyjne, stosowane technologie i wyniki wyróżniają się w skali województwa i kraju. Uczestników konkursu oceniała komisja konkursowa pod przewodnictwem Tadeusza Markowskiego – Zastępcy Dyrektora PODR Szepietowo, w składzie znaleźli się również Mirosława Jaroszewicz–Łojewska Dyrektor  Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Andrzej Pleszuk Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Andrzej Remisiewicz Przedstawiciel Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, Anna Fatyga Redaktor Naczelna Wiadomości Rolniczych, Robert Korczak Sekretarz Komisji – Kierownik Działu Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw.

Otwarcia gali AgroLigi 2019 dokonał Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Wojciech Mojkowski. W swym przemówieniu inaugurującym uroczystość powiedział „Szanowni laureaci Podlaskiej AgroLigi 2019 – pamiętajcie, że już sam udział w konkursie jest ogromnym wyróżnieniem. Wszyscy jesteście mistrzami w swoim otoczeniu. Tworzycie podlaską elitę rolników i przedsiębiorców. Wasz przykład, Wasz sukces jest inspiracją dla następnych. Jestem przekonany, że  wykorzystacie nowe możliwości i dalej będziecie budować silne, podlaskie rolnictwo. Na sali są dzisiaj najlepsi przedstawiciele branży rolniczej z regionu, którzy prowadzą swoje gospodarstwa i firmy na bardzo wysokim poziomie, umiejętnie korzystając ze środków krajowych i unijnych.” Ten fragment przemówienia podkreślił prestiż jaki daje już sam udział w konkursie AgroLiga.

W podsumowaniu konkursu licznie uczestniczyli również zaproszeni goście. Obecny był Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jacek Bogucki, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Gwiazdowski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Henryk Wnorowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło.

Uczestników konkursu przedstawiono w specjalnie przygotowanej prezentacji. Następnie Zastępca Dyrektora PODR Tadeusz Markowski ogłosił wyniki. Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na bardzo wyrównany poziom uczestników konkursu i na trudności z jakimi borykała się komisja przy wyborze Mistrzów.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na gratulacje. Nagrody wręczali Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Wojciech Mojkowski wraz z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, Zastępcą Dyrektora PODR Szepietowo Tadeuszem Markowskim oraz wszyscy chcący uhonorować laureatów tegorocznej edycji konkursu.

 

Poniżej przedstawiamy pełna listę laureatów.

Kategoria Firmy:

Mistrz AgroLigi 2019 – etap wojewódzki, w kategorii Firmy: SaMASZ Sp. z o.o., gmina Zabłudów,

Wicemistrz AgroLigi 2019 – etap wojewódzki, w kategorii Firmy: M. M. Kraszewscy Sp. J., gmina Szepietowo

 

Tytuły Laureata AgroLigi 2019 – etap wojewódzki:

  • BielAgro Centrum Rolno-Ogrodnicze Sławomir Ostaszewski gmina Bielsk Podlaski
  • Sery z Puszczy Białowieskiej, gmina Hajnówka, wł. Adam Lewczuk

 

Kategoria Rolnicy:

Mistrz AgroLigi 2019 – etap wojewódzki w kategorii Rolnicy: gospodarstwo Agaty i Cezarego Kosińskich, zam. Chrołowice, gm. Drohiczyn (drób, warzywnictwo)

 

Wicemistrz AgroLigi 2019 – etap wojewódzki w kategorii Rolnicy: gospodarstwo Delicji i Waldemara Pieczulis, Sankury, gm. Puńsk (bydło mleczne)

Równorzędne tytuły Laureata AgroLigi 2019 – etap wojewódzki zajeły gospodarstwa:

  • Tomasza Milanowskiego, zam. Żarnowo Pierwsze, gm. Augustów (bydło mleczne)
  • Emilii i Rafała Morusiewiczów, zam. Małe Raczki, gm. Raczki (bydło mleczne)
  • Anny i Piotra Majewskich, zam. Brzozowo Kolonia, gm. Dąbrowa Białostocka (konie zimnokrwiste, bydło mięsne)
  • Małgorzaty i Krzysztofa Wojtachów, zam. Szpakowo, gm. Jaświły (trzoda chlewna)
  • Justyny i Daniela Dominikowskich, zam. Ratowo Stare, gm. Śniadowo (bydło mleczne)
  • Anny i Łukasza, Danuty i Stanisława Przyborowscy, zam. Koniecki Roztroszewo, gm. Szczuczyn (bydło mleczne)

Anna Mioduszewska