Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Poznaj szlaki kulinarne – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Poznaj szlaki kulinarne


Print Friendly, PDF & Email

  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w operacji „PARTNERSTWO SZANSĄ NA ROZWÓJ LOKALNEGO PRODUKTU TRADYCYJNEGO”.

krzys

     Celem operacji jest stworzenie sieci współpracy partnerskiej przez lokalnych producentów tradycyjnych wyrobów spożywczych, podmioty prowadzące małą gastronomię w oparciu o lokalne, tradycyjne produkty, właścicieli gospodarstw agroturystycznych żywiących gości, doradców rolniczych i organizacje wspierające rozwój produktów lokalnych. Partnerstwo będzie mogło być potencjalnym beneficjentem działania „Współpraca”.

W ramach operacji przewidziano 2 dniowy wyjazd studyjny nt. „Dobre praktyki sieciowania na przykładzie funkcjonujących Szlaków Kulinarnych” w terminie 6 – 7 wrzesień 2017 r. oraz 2 dniowe szkolenie z elementami warsztatu nt. „Promujemy się razem” planowane w drugiej połowie września 2017 r.

Do uczestnictwa zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podlaskie:

a/ prowadzące działalność przetwórczą (wędliny, nabiał, soki, zioła, itp.), gastronomiczną w oparciu o lokalne produkty lub agroturystyczną z żywieniem gości opartym na kuchni regionalnej i produkcie lokalnym.

b/ doradców rolniczych,

c/ przedstawicieli organizacji wspierających rozwój produktów lokalnych.

Osoby zgłaszające się do udziału w operacji muszą mieć ukończone 18 lat.

Organizator pokrywa koszty związane z wyjazdem studyjnym (wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, transport) oraz uczestnictwem w szkoleniu (wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe).
Grupa uczestników zostanie ustalona przez powołaną do tego celu Komisję rekrutacyjną.
Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji a następnie wypełnić, podpisać Kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej) i przesłać w wersji papierowej lub dostarczyć osobiście na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo, lub skanem na adres jrzaca@odr-szepietowo.pl w terminie do dnia 17.08.2017 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem „PARTNERSTWO SZANSĄ NA ROZWÓJ LOKALNEGO PRODUKTU TRADYCYJNEGO”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie.

Osobą do kontaktu: Jolanta Rząca
tel. 86 275 89 27, e-mail: jrzaca@odr-szepietowo.pl

Regulamin naboru

Karta zgłoszenia uczestnictwa