Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Poziom wypłat płatności bezpośrednich za rok 2015 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Poziom wypłat płatności bezpośrednich za rok 2015


Print Friendly, PDF & Email

Nie wszyscy rolnicy otrzymali płatności bezpośrednie. Od 16 października do 30 listopada 2015 r. ARiMR wypłacała dopłaty w formie zaliczek jako 50% przysługującej jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych i płatności do owoców miękkich. Z tego tytułu wypłaconych zostało 2,68 mld zł dla 1,071 mln rolników.

W pełnej wysokości dopłaty są wypłacane od 1 grudnia 2015 r. w ramach I-go modułu systemu informatycznego ARiMR, a wypłata obejmuje jednolitą płatność obszarową, płatność dodatkową, płatność za zazielenienie, płatność do krów, bydła oraz kóz. Łącznie w grudniu poprzedniego roku płatności zrealizowano dla 251,4 tys. rolników na łączną kwotę 253,9 mln złotych. W sumie zaś do końca 2015 roku wypłaco 2,933 mld zł, to jest 20,24 % całości dopłat bezpośrednich wyliczonych w sumie na 14,49 mld zł.

Plan realizacji płatności na bieżący rok wg harmonogramu ARiMR:

W styczniu planowana jest wypłata 3,5 mld zł dla około 500 tys. rolników czyli dla 55% ubiegających się o płatności rolników. Łączna kwota zaś wyniesie wówczas 6,433 mld zł to jest 44 % łącznej kwoty płatności.

W lutym ARiMR planuje wypłacić 1 mld zł dla około 100 tys. rolników, a ogółem do końca lutego płatności otrzyma już 850 tys. rolników łącznie na 7,433 mld złotych. Będzie wówczas wypłaconych 51,3 % wszystkich środków.

– W marcu – planowana jest wypłata 3 mld zł dla około 300 tys. rolników. W sumie przed końcem marca br. płatności otrzyma 1150 tys. rolników na sumę 10,4 mld zł, czyli będzie wypłacone 72 % wszystkich środków.

Od kwietnia do czerwca 2016 r. wypłacona będzie pozostała kwota 3,7 mld zł dla około 200 tys. rolników.

Źródło: MRiRW

Piotr Chilimoniuk