Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie a Podlaskim Oddziałem Regionalnym ARiMR – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie a Podlaskim Oddziałem Regionalnym ARiMR


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 7 lutego 2017 r. Dyrektor Podlaskiego OR ARiMR – Pani Beata Alina Orzołek podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaskim Oddziałem Regionalnym a Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W imieniu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie porozumienie podpisał Pan Adam Niebrzydowski- p.o. Dyrektora PODR Szepietowo.

Z uwagi na zmianę zasad przyznawania wsparcia bezpośredniego w roku 2017 oraz wprowadzeniem modyfikacji formularza wniosku obejmującego płatności w ramach wsparcia bezpośredniego oraz płatności obszarowych PROW 2014-2020, powstała konieczność powołania zespołów doradczych w Podlaskim ODR, które udzielać będą nieodpłatnego doradztwa wnioskodawcom i beneficjentom ARiMR. 

Efektem podpisanego porozumienia jest zapewnienie beneficjentom ARiMR szerokiego dostępu do usług świadczonych przez doradców, poprzez pomoc w wypełnianiu przez rolników wniosków o płatności ramach wsparcia bezpośredniego w roku 2017.

Członkowie zespołów doradczych ODR w Szepietowie, zostaną fachowo przeszkoleni przez specjalistów ARiMR w zakresie przedmiotowych działań.

Porozumienie o współpracy pomiędzy ARiMR POR a PODR Szepietowo będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2017roku.

Należy dodać, iż zawarte porozumienie z pewnością przyczyni się do fachowej pomocy rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności w ramach PROW 2014-2020, w tym wsparcia bezpośredniego w roku 2017.

 IMG 0431

Reprezentanci instytucji w trakcie podpisywania umowy o współpracy, od lewej Beata Alina Orzołek- Dyrektor POR ARiMR oraz Pan Adam Niebrzydowski- p.o. Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (fot. I. Chrapowicz)

IMG 0438

Podpisywanie dokumentów (fot. I. Chrapowicz)

IMG 0446

Porozumienie podpisane, można rozpocząć współpracę (fot. I. Chrapowicz)

IMG 0453

Od lewej: Grzegorz Dariusz Chełmiński- Z-ca Dyrektora POR ARiMR, Wiesław Tadeusz Grzymała- Z-ca Dyrektora POR ARiMR, Beata Alina Orzołek- Dyrektor POR ARiMR, Adam Niebrzydowski- p.o. Dyrektora PODR Szepietowo oraz Tadeusz Markowski- Z-ca Dyrektora PODR Szepietowo (fot. I. Chrapowicz)

 

Iwona Chrapowicz

Podlaski Oddział Regionalny ARiMR