Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe – wyniki doświadczeń z 2020 roku w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe – wyniki doświadczeń z 2020 roku w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

Powyższe opracowanie zawiera wyniki ścisłych doświadczeń polowych przeprowadzonych w 2020 roku na terenie woj. podlaskiego przez PODR Szepietowo i SDOO Krzyżewo.

Doświadczenia prowadzone były we współpracy i pod merytorycznym nadzorem Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Publikowane w niniejszym opracowaniu wyniki doświadczeń PDO mają na celu zapoznanie służb pracujących na rzecz rolnictwa oraz rolników praktyków z pracami w zakresie postępu biologicznego i technologicznego w produkcji roślinnej. Wyniki doświadczeń przedstawiono w formie tabelarycznej z krótkim omówieniem oraz charakterystyką nowych odmian.

Uzyskane wyniki doświadczeń mają odpowiadać na stawiane przez naukę tezy, a rolnikom pomóc w rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z produkcją roślinną w ich gospodarstwach. Prowadzenie doświadczeń polowych w regionie północno-wschodniej Polski, różniącym się od innych województw warunkami glebowo-klimatycznymi i długością okresu wegetacji, pozwala na prawidłowe rozeznanie wymagań badanych gatunków i odmian w przeciętnych warunkach produkcyjnych.

W roku 2020 tematyka doświadczeń PDO obejmowała zagadnienia związane z badaniem wartości gospodarczej nowych odmian zbóż ozimych i jarych, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków oraz roślin bobowatych.

Celem powyższych doświadczeń jest pokazanie w praktyce polowej możliwości uzyskania różnych efektów produkcyjnych przy wykorzystaniu potencjału poszczególnych odmian, oraz zastosowaniu różnych poziomów intensywności gospodarowania. Obserwacje poczynione podczas objazdu doświadczeń w okresie wegetacyjnym oraz kontakt osobisty z realizującymi tematy pozwala korygować własne działania w ramach dobrych praktyk, eliminować błędy i doskonalić własne sposoby gospodarowania.

Corocznie na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń Wojewódzki Zespół ds. PDO opracowuje listę odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego.

Krzysztof Zawojski

Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych zbóż, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków oraz roślin bobowatych grubonasiennych i soi zawarte są w publikacji wydanej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie. Materiał jest dostępny w wersji papierowej w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. Z wersją elektroniczną publikacji można zapoznać się na stronie https://krzyzewo.coboru.gov.pl/

Odwiedź PODR  Szepietowo, śledź nasze działania na fb i kanale YouTube

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie | Facebook

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – YouTube

.