Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pomoc dla producentów mleka – projekt rozporządzenia – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pomoc dla producentów mleka – projekt rozporządzenia


Print Friendly, PDF & Email

Do konsultacji społecznych został przedstawiony projekt rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.

Projekt został przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 listopada 2015 r.

Wsparcie będzie udzielone aktywnym producentom mleka, który:

  1. 31 marca 2015 r. posiadał kwotę indywidualną dla dostaw lub kwotę indywidualną dla sprzedaży bezpośredniej (lub sumę tych dwóch dostaw) nie niższą niż 15 000 kg i nie wyższą niż 250 000 kg mleka

  2. w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Jeśli producent mleka ubiegający się o wsparcie w dniu 31 marca 2015 r. nie posiadał kwoty indywidualnej dla dostaw i kwoty indywidualnej dla sprzedaży bezpośredniej, wsparcie może być udzielone, jeżeli objął w posiadanie gospodarstwo producenta mleka, który spełnia powyższe warunki.

Wsparcie będzie przyznane do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych, wyprowadzonego przez producenta do obrotu w roku kwotowym 2014/2015, w ilości nie większej niż wysokość posiadanej kwoty indywidualnej. Szacunkowa wysokość wsparcia może wynieść 2 grosze do kilograma mleka (ok. 0,019044643 zł).

Wsparcie będzie udzielane na wniosek producenta mleka, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Projekt wsparcia ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Oliwia Pawłowska

Źródło:

www.arr.gov.pl

www.krir.pl