Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Znamy najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Znamy najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

W tegorocznej edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podlaskim, w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” zwyciężyło gospodarstwo Pawła Fabiszewskiego ze Starego Rakowa, pow. kolneński, a w  kategorii „Ekologia-środowisko” gospodarstwo Krzysztofa Zembrowskiego z Bodak, pow. bielski. Podsumowanie konkursu odbyło się 25 czerwca w Ekologicznym Gospodarstwie Agroturystycznym „Ziołowy Zakątek” w Korycinach. 

Zwycięskie gospodarstwa, zgodnie z regulaminem konkursu, zostaną zgłoszone do krajowego konkursu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w październiku w Łodzi podczas Targów Natura Food.

II miejsca zajęły gospodarstwa:

  • w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”- gospodarstwo Witolda Kolejnika z miejscowości Poluńce, pow. sejneński,
  • w kategorii „Ekologia-środowisko” gospodarstwo Wacława Golubka z Potaszni, pow. suwalski.

Komisja przyznała również wyróżnienia za wysokiej jakości produkcję, dbałość o środowisko i promocję rolnictwa ekologicznego Anieli Staszewskiej z Gajownik, pow. białostocki, Annie Liszewskej z Hańczy, pow. suwalski, Ryszardowi Bućko z Dreństwa, pow. augustowski i Piotrowi Sutuła z Brzozowa, pow. sokólski.

2konkurs ekologi nagrodzeni 

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne, rzeczowe i puchary ufundowane ze środków KSOW. Nagrody rzeczowe, puchary i listy gratulacyjne wręczyły też: Podlaska Izba Rolnicza, Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, w województwie podlaskim zorganizował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. W b.r. jest to już ósma edycja. Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

logo ksow 495

Zgodnie z regulaminem, w konkursie udział mógł brać rolnik, w gospodarstwie którego spełnione są wymogi wzajemnej zgodności, wytwarzane są produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a na produkty te był aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

Gospodarstwa uczestniczące w konkursie oceniane były w dwóch kategoriach: „ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

W kategorii „ekologia-środowisko oceniana była m.in. bioróżnorodność w gospodarstwie, wielokierunkowość produkcji, wykorzystanie lokalnych i starych odmian, ras i gatunków, wpływ sposobu gospodarowania i prowadzenia gospodarstwa na środowisko, ekologiczna działalność edukacyjna oraz zachowanie i odpowiednie utrzymanie elementów przyrodniczych na terenie i w otoczeniu gospodarstwa.

Przy ocenie „ekologicznego gospodarstwa towarowego” były brane pod uwagę m.in.: asortyment produktów, wielkość plonów i wydajność zwierząt, formy promocji, jakość wytworzonych produktów, wielkość produkcji sprzedanej w zł/ha, innowacje wdrażane w gospodarstwie.

Konkursem, a tym samym rolnictwem ekologicznym interesuje się coraz więcej samorządów lokalnych. Wójtowie, starostowie lub ich przedstawiciele nagrodzili rolników ze swoich gmin i powiatów oraz uczestniczyli w seminarium.

Konkursowi towarzyszyło seminarium na temat: „Dobre praktyki stosowane w rolnictwie ekologicznym – podsumowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2015 roku” w którym gościnnie uczestniczyła dr Anna Litwinow, Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Programów Rolnośrodowiskowych w Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu.

konkurs ekologia wyklady

Głównym prelegentem seminarium był dr hab. Jacek Walczak z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, który przedstawił temat „Uwarunkowania ekologicznej produkcji zwierzęcej”. Podczas seminarium przewodnicząca komisji konkursowej Małgorzata Wróblewska zaprezentowała zwycięskie gospodarstwa, omówiła także stan i działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego w kraju i województwie podlaskim, a sami rolnicy mieli szansę poruszyć tematy bieżących problemów i wymienić się doświadczeniami.

Seminarium i wręczenie nagród połączono z prezentacją i degustacją produktów ekologicznych oraz zwiedzaniem „Ziołowego Zakątka”.

Gabriela Włostowska