Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Podlaskie piękności znów w Szepietowie. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podlaskie piękności znów w Szepietowie.


Print Friendly, PDF & Email

Już dziś zawitali do nas wspaniali goście, po intensywnym weekendzie targowym, kolejny tydzień w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zaczynamy pracowicie. Dziś 07.10.19 r. rozpoczęła się 63 Wystawa Sprzedaż Ogierów rasy polski koń zimnokrwisty. Po raz trzeci na teren Agroareny przywieziono 26 ogierów rasy koń zimnokrwisty w typie sokólskim oraz 21 ogierów koni zimnokrwistych dodatkowo 4 ogiery z odwołania. Łącznie jest 51 koni.

Rasa ta była odpowiedzą na potrzeby rolników, koń był wykorzystywany do transportu i prac w polu. Cechy koni zimnokrwistych najbardziej użytkowe otrzymano w wyniku wielu lat planowania, racjonalnego żywienia i pielęgnacji. Pożądany koń zimnokrwisty w typie sokólskim odznacza się harmonijną budową, typowym dla rasy kalibrem i bardziej suchą niż u innych koni zimnokrwistych konstytucją. We współczesnym typie sokólskim zachowuje się i utrwala: wczesność dojrzewania, szybki wzrost i rozwój, niewybredność i dobre wykorzystanie paszy, długowieczność, płodność, zdrowie i przystosowanie do środowiska.

Konie, przygotowane do aukcji ciężko pracują na swój status od najmłodszych lat. Źrebię w wieku do pół roku jest oceniane w skali 5 pkt. W podanych elementach: typ, budowa i rozwój, zdrowie i ruch – max 20 punktów. Kolejna ocena odbywa się jak ogiery mają rok czasu są mierzone i oceniane w ruchu również w skali pięciopunktowej. Najistotniejszą oceną jest kwalifikacja w drugim roku życia część jest odrzucona, ostatnia selekcja na aukcję odbywa się ok. 2,5 roku życia ogiera.

Jak mówi p. Marek Niewiński dyrektor biura WZHK w Białymstoku – Konie dziś przywiezione na aukcje były wstępnie mierzone miesiąc temu tu odbędzie się ostateczna selekcja, w terenie ciężko jest zmierzyć zwierzę, koń czasami źle stanie na nierównym podłożu, tu w PODR w Szepietowie podłoże jest idealne będą przemierzone, a poza tym niektóre ogiery przez miesiąc mogą urosnąć, przybrać na obwodzie lub schudnąć przygotowane do tzw. próby dzielności. Dzisiaj będzie ostateczny pomiar od godziny 16 do 18 i ocena na betonie bo wtedy widać wszystkie wady kopyt, a jutro komisyjna ocena na podłożu miękkim ponieważ koń się inaczej porusza na podłożu miękkim, a inaczej na twardym.

Ocena bonitacyjna odbywać się będzie w skali 100 punktowej wg elementów: typ – max 15 pkt., głowa/szyja – max 5 pkt. , kłoda(tułów) – max 15 pkt., kończyny przednie – max 10 pkt., kończyny tylne – max 10pkt, kopyta – max 10 pkt., stęp – max 10 pkt., kłus – max 10 pkt., wrażenie ogólne (kopyta, grzywa, czy nie ma pęknięć na stawach sokowych, czy nie jest zbyt chudy lub zapasiony).

Maksymalnie ogier może uzyskać 100 pkt. kwalifikacja obejmuje minimalnie 79 pkt.

Za organizację aukcji w Szepietowie odpowiada Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Zapraszamy jutro do Szepietowa na ocenę ogierów zimnokrwistych od godziny 9, o 14.30 ogłoszenie wyników czempionatu, imprezę zakończy aukcja zwierząt. O wynikach powiadomimy w podsumowaniu wystawy w kolejnych dniach.

Spec. do spr. promocji

Sylwia Sikorska