Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Podlaskie Forum Mleka 2017 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podlaskie Forum Mleka 2017


Print Friendly, PDF & Email

Kolejny raz na terenie powiatu łomżyńskiego odbywać się będzie w dniach 25-26 listopada Podlaskie Forum Mleka 2017. Miejsce „Jędrusiowa Zagroda” w Piątnicy, organizatorem imprezy jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Podczas dwudniowego forum zaplanowane liczne wykłady z tematów poniżej. Tematyka poruszanych zagadnień dobierana jest zawsze do aktualnej sytuacji na rynku lub do nowych zagadnień pojawiających się w produkcji bydła mlecznego. Zwiedzić będzie można stoiska firm zaopatrujących rolników. Każdy z odwiedzających znajdzie coś dla siebie. Podczas obu dni zaplanowane jest degustacja mleka i wołowiny.

25 listopada 2017 (sobota)

10.45 Uroczyste otwarcie PODLASKIEGO FORUM BYDŁA

Zarządzanie stadem z programem SoL

Moderator: Piotr Goździkiewicz, PFHBiPM

11.00 dr Krzysztof Słoniewski, PFHBiPM,

„SoL – nowa oferta dla hodowców bydła”

11.30 prof. dr hab. Włodzimierz Nowak, UP w Poznaniu,

„Analiza żywienia jako element zarzadzania stadem krów mlecznych”

12.00 prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski, UR w Krakowie,

„Wykorzystanie SoL do monitorowania zaburzeń metabolicznych w stadzie krów mlecznych”

12.30 prof. dr hab. Jan Twardoń, UP we Wrocławiu,

„Zarzadzanie zdrowiem i rozrodem stada programem SoL”

13.00 Radosław Bartz, zootechnik w gospodarstwie użytkującym SoL

„Pół roku z SoL-em – moje doświadczenia”

13.15-13.45 dyskusja

26 listopada 2017 (niedziela)

Moderator: dr Krzysztof Słoniewski,  PFHBiPM

10.00 Piotr Goździkiewicz, PFHBiPM,

„SoL – nowa oferta dla hodowców bydła”

10.30 prof. dr hab. Włodzimierz Nowak, UP w Poznaniu,

„Analiza żywienia jako element zarzadzania stadem krów mlecznych”

11.00 prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski, UR w Krakowie,

„Wykorzystanie SoL do monitorowania zaburzeń metabolicznych w stadzie krów mlecznych”

11.30 prof. dr hab. Jan Twardoń, UP we Wrocławiu,

„Zarzadzanie zdrowiem i rozrodem stada programem SoL”

12.00 Radosław Bartz, zootechnik w gospodarstwie użytkującym SoL,

„Pół roku z SoL-em – moje doświadczenia”

12:15 -12:45 dyskusja

Żródło: http://www.pfhb.pl

Michał Zdrodowski

Kierownik PZDR w Łomży