Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Podlaskie Dni Pola w 2019 r. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podlaskie Dni Pola w 2019 r.


Print Friendly, PDF & Email

Wzorem lat ubiegłych PODR w Szepietowie organizuje w miesiącu czerwcu seminarium terenowe pod nazwą Podlaskie Dni Pola.

Celem spotkania jest pokazanie w praktyce polowej możliwości uzyskania różnych efektów produkcyjnych przy wykorzystaniu potencjału poszczególnych odmian oraz zastosowaniu różnych poziomów intensywności gospodarowania.

Lustracje pól odbędą się na polu doświadczalnym w Szepietowie w dniach 29-30 czerwca. Oprócz rolników uczestnikami seminariów będą doradcy oraz pracownicy instytucji i firm działających na rzecz rolnictwa. W trakcie seminarium lustrowane będą doświadczenia ścisłe polowe oraz pola produkcyjne.

Prezentowane na Dniach Pola doświadczenia poruszają aktualną problematykę związaną z produkcją roślinną ze szczególnym uwzględnieniem doboru odmian oraz ochrony poszczególnych gatunków.

Uprawiane są następujące gatunki zbóż: pszenica ozima 20 odmian, pszenżyto ozime 15 odmian, jęczmień ozimy 13 odmian, jęczmień jary 17 odmian, pszenica jara 16 odmian oraz owies 14 odmian. Na polu doświadczalnym prowadzone są także badania z nowymi odmianami roślin strączkowych (groch siewny 15 odmian i soja 13 odmian), które w ostatnich latach wywołują coraz większe zainteresowanie ze strony rolników.

Powyższe doświadczenia są realizowane w systemie PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Otrzymywane corocznie wyniki prowadzonych doświadczeń stanowią podstawę dla Wojewódzkiego Zespołu ds. PDO do ustalenia listy zalecanych odmian (LZO) do uprawy w województwie podlaskim na dany rok.

Odrębną grupę badań na polu doświadczalnym stanowią doświadczenia o tematyce ekologicznej. W roku bieżącym badane są następujące gatunki zbóż ozimych: pszenżyto i żyto po 12 odmian oraz jare: jęczmień i owies po 11 odmian. Celem prowadzonych badań jest ocena przydatności odmian do ekologicznego systemu gospodarowania.

Obecnie PODR Szepietowo podjęło współpracę z CDR Brwinów Oddział w Radomiu w ramach europejskiego projektu ReMIX. Celem tego projektu jest propagowanie upraw wielogatunkowych, a także poszukiwanie nowych rozwiązań uprawy roślin w mieszankach. Na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie założono 10 poletek demonstracyjnych z lnianką.

Oprócz doświadczeń prowadzone są demonstracje z różnymi gatunkami roślin rolniczych. Demonstracje oparte są na technologii zintegrowanej uwzględniającej zrównoważone nawożenie i ochronę roślin. Praktyczna obserwacja pól umożliwi uczestnikom spotkania ocenę nowych odmian na podstawie większego łanu.

Na polu doświadczalnym nie zabraknie również kolekcji zbóż ozimych (66 odmian), zbóż jarych (23 odmiany), roślin bobowatych (13 odmian), kukurydzy (129 odmian). Ponadto założono pola wdrożeniowe upraw łanowych z gatunkami: pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, kukurydzy i grochu siewnego.

Pole doświadczalne posiada także kolekcję roślin energetycznych na które składają się: wierzba, ślazowiec pensylwański, topinambur, miskant olbrzymi oraz rdest sachaliński.

Obserwacje poczynione podczas seminarium pozwolą na korygowanie własnych działań w ramach dobrych praktyk, eliminowanie błędów i doskonalenie własnych sposobów gospodarowania. Dzięki temu możliwe będzie rozwiązywanie konkretnych problemów w gospodarstwach poszczególnych rolników.

Wszystkich zainteresowanych nowościami w produkcji roślinnej zapraszamy na Dni Pola do Szepietowa.

 

Krzysztof Zawojski