Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Podlascy wytwórcy serów na szkoleniu w PODR – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podlascy wytwórcy serów na szkoleniu w PODR


Print Friendly, PDF & Email

Fachowa wiedza jest dobrą inwestycją, ponieważ pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji przy zakładaniu i prowadzeniu drobnej przetwórczości surowców rolniczych. W siedzibie PODR Szepietowo odbyło się seminarium w zakresie przetwórstwa mleka pt. „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”. Udział w nim wzięło blisko 30 osób: przetwórców mleka – producentów serów farmerskich, doradców rolniczych, Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych.

Uczestnicy wysłuchali wykładu Mirosława Sienkiewicza na temat idei i zasad korzystania z “Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka”, w jaki sposób należy z niego korzystać, a jego głównym przeznaczeniem jest pomoc rolnikom i serowarom w zachowaniu higieny przy produkcji serów w gospodarstwie rolniczym. Wykładowca jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Sieci Farmerskich i Rzemieślniczych Producentów Serów i Innych Produktów Mleczarskich.

Izabela Byszewska, Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego zapoznała słuchaczy z zagadnieniem przetwórstwa w gospodarstwie rolnym w świetle ustawy o Rolniczym Handlu Detalicznym.

Następnie Barbara Żeliszczak, producentka serów ze Stowarzyszenia „Macierzanka” z Wiżajn zaprezentowała dobre praktyki w prowadzeniu farmerskiej serowarni na przykładzie własnego gospodarstwa.

Organizatorami szkolenie byli: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Stowarzyszenie „Serowarzy Rodzinni” oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Każdy z uczestników seminarium otrzymał bezpłatnie “Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka”.

DSC07573

DSC07574

Joanna Czarkowska

fot: Anna Kostro