Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Podlascy rolnicy dziękowali za plony – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podlascy rolnicy dziękowali za plony


Print Friendly, PDF & Email

W ostatnią niedzielę sierpnia rolnicy z województwa podlaskiego świętowali zakończenie żniw i dziękowali za tegoroczne plony. Dostojni goście, tradycyjne łamanie się chlebem upieczonym z mąki z tegorocznych zbiorów, barwny korowód dożynkowych wieńców i prezentacja tegorocznych plonów to kilka z wielu atrakcji, jakie towarzyszyły tegorocznym Dożynkom Wojewódzkim w Szumowie.

Święto Dziękczynienia za Plony otworzyło nabożeństwo w Cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Białymstoku. W intencji rolników modlono się również podczas mszy w kościele pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie. Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami Szumowa na plac Wyzwolenia gdzie odbywały się dalsze uroczystości.

doz4

doz5

doz6

Podczas dożynek tradycyjnie zaszczytną rolę pełnią starostowie dożynek. W tym roku tą rolę pełnili: Ewa i Robert Truchel oraz Dorota i Mirosław Wildowicz, którzy przekazali Gospodarzowi Dożynek – Marszałkowi Województwa Podlaskiego Jerzemu Leszczyńskiemu – bochen chleba, upieczonego z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów.

doz7

Jak co roku podczas Dożynek Wojewódzkich odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy: tradycyjny i nowoczesny. Konkurencja była ogromna, a wieńce – zwłaszcza te nowoczesne – wyglądały jak dzieła sztuki.

W kategorii wieńców tradycyjnych nagrody otrzymali:

  1. Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za zajęcie I miejscawieniec Koła Gospodyń Wiejskich Studzianki, Gmina Wasilków.
  2. Nagrodę  Wójta Gminy Szumowo za zajęcie II miejscawieniec
    z miejscowości Pęchratka Polska, Gmina Szumowo.
  1. Nagrodę Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zajęcie III miejsca –  wieniec Powiatu Monieckiego reprezentowanego przez Zespół Knyszynianki.

doz10

W kategorii wieńców współczesnych nagrody otrzymali:

  1. Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za zajęcie I miejsca – wieniec z miejscowości Wyszomierz Wielki Rynołty.
  2. Nagrodę Wójta Gminy Szumowo za zajęcie II miejsca – wieniec z  miejscowości Zawyki, Gmina Suraż.
  3. Nagrodę Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zajęcie III miejsca – wieniec z miejscowości Szumowo, Gmina Szumowo.

doz9

Dodatkowo podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku „Żniwa mogą być bezpieczne”, oraz konkurs na „Najpiękniejszy ogródek przydomowy w gminie Szumowo”.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich wręczył „Wigory”, statuetki przyznane za szczególne zasługi na rzecz podlaskiego rolnictwa. Statuetki otrzymali: Mariusz Dawidziuk, Wojciech Iwańczuk, Andrzej Remisiewicz, Stefan Sołomianko oraz Piotr Tyszka. Statuetki wręczył Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Grzegorz Mikołajczyk Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

doz8

Dożynkowy festyn trwał przez całą niedzielę, a na jego uczestników czekało sporo atrakcji. Dożynkom towarzyszyła wystawa płodów rolnych, maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, kiermasze produktów kulinarnych i żywnościowych. Dla dzieci zostało zorganizowane miasteczko zabaw. Bogaty program kulturalno-rozrywkowy oraz liczne atrakcje zapewniły przybyłym na imprezę niezapomniane przeżycia, a dzieciom pozwalały cieszyć się ostatnimi chwilami wakacji.

doz1

doz2doz3