Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Podajemy terminy szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podajemy terminy szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”


Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informujemy o terminach szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw (dotyczy osób, które w terminie do 25 września 2018 r., przesłały karty zgłoszeniowe).

Poniżej przedstawiamy terminy szkoleń. Aby sprawdzić listę zakwalifikowanych osób kliknij w datę danego szkolenia.

 

Nr szkolenia Temat szkolenia Termin, godzina szkolenia
1. Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym I. gr. 5.10.18 r., g. 900

II. gr. 11.10.18 r., g. 1200

2. Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin I. gr. 5.10.18 r., g. 1200
3. BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej I. gr. 12.10.18 r., g. 900

II. gr. 15.10.18 r., g. 900

4. Nowoczesny chów bydła mlecznego I. gr. 12.10.18 r., g. 1200
5. Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym I. gr. 10.10.18 r., g. 1200
6. Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020 I.gr. 10.10.18 r., g. 900
7. Ekonomika w gospodarstwach rolnych I. gr. 4.10.18 r., g. 1200
8. Rachunkowość rolnicza I. gr. 4.10.18 r., g. 900

II. gr. 11.10.18 r., g.900

 

Udział w szkoleniu wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty w dniu szkolenia.  Opłaty można dokonać w dniu szkolenia w kasie PODR – Budynek biurowy – I piętro pokój nr  9.

Szkolenia będą odbywały się w budynku biurowym Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, sala nr 4, parter.