Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Płatności bezpośrednie na rok 2016 – można składać wnioski – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Płatności bezpośrednie na rok 2016 – można składać wnioski


Print Friendly, PDF & Email

Wnioski o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami na rok 2016 należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika od 15 marca do 15 czerwca 2016 r.

Możliwe jest złożenie wniosku do 11 lipca 2016 r., ale kwota płatności, do której rolnik jest uprawniony będzie wówczas pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Do wniosku dla każdej działki ewidencyjnej, na której deklarowane są działki rolne należy dołączyć załączniki graficzne z wyrysowanymi działkami rolnymi.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt, płatności w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie) można składać do 31 maja 2016 r.

Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 10 czerwca 2016 r., z tym że złożenie zmiany do wniosku po dniu 31 maja 2016 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Uzupełnienie braków we wniosku (w tym załączników graficznych i dokumentów dołączanych do wniosku) do 31 maja 2016 r. nie skutkuje zmniejszeniem płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od 1 do
10 czerwca 2016 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, której dotyczą składane uzupełnienia.

Dołączenie dokumentów po 10 czerwca 2016 r. skutkuje ich nierozpatrywaniem.

We wniosku o przyznanie płatności na 2016 rok rolnik może ubiegać się o przyznanie:

 • jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej
 • płatności dla młodych rolników
 • płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją
 • płatności niezwiązanej do tytoniu
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW)
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
 • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020)
 • płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013)
 • premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020).

We wniosku rolnik może ubiegać się o przyznanie płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, w tym płatności do:

 • powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych
 • powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych
 • powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek i malin)
 • powierzchni uprawy konopi włóknistych
 • powierzchni uprawy lnu
 • powierzchni uprawy chmielu
 • powierzchni uprawy buraków cukrowych
 • powierzchni uprawy pomidorów
 • krów
 • bydła
 • owiec
 • kóz.

Alina Maciąg

Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz do PODR w Szepietowie, nasi doradcy pomogą w wypełnianiu wniosków.