Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Planowane zmiany w operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Planowane zmiany w operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”


Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków, nabór wniosków na działanie, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie m.in. na budowy płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę i  zakup wozów asenizacyjnych, rozpocznie się w grudniu tego roku. W porównaniu z poprzednim naborem dokonano zmian niektórych zasad związanych z ubieganiem się o pomoc. Zasadnicza zmiana dotyczy możliwości rozpoczęcia realizacji zaplanowanych inwestycji, bezpośrednio po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Takie postępowanie realizowane jest z uwzględnieniem ryzyka odmowy wsparcia i poniesienia wydatków, które mogą nie zostać dofinansowane. Pamiętać należy również o tym, że wyboru dostawcy maszyny lub wykonawcy usług budowlanych należy dokonać zgodnie z zasadami konkurencyjności, co jest szczególnie istotne przy wydatkach przekraczających równowartość 30 000 euro. W ramach planowanego naboru doprecyzowane zostanie powiązanie spełnienia wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych z możliwością zakupu urządzeń do ich aplikowania. Pomoc na zakup aplikatorów nawozów naturalnych płynnych lub wozów asenizacyjnych z aplikatorem przyznaje się w przypadku, gdy w gospodarstwie spełnione są wymagania dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych, albo w przypadku, gdy operacja obejmuje również realizację inwestycji, które doprowadzą do spełnienia tych wymagań.

Nie uległ zmianie zakres inwestycji objętych wsparciem. Pomoc uzyskać można na następujące przedsięwzięcia:

  • budowę, przebudowę lub zakup płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz zbiorników i płyt do przechowywania kiszonek
  • zakup aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej
  • zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej

 

                                                                                              Dariusz Gaszewski

PZDR