Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Piknik RSM w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Piknik RSM w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

Spotkanie poświęcone stosowaniu płynnego nawozu azotowego odbyło się na polach doświadczalnych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 11 czerwca 2014 r. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy z województwa podlaskiego zainteresowani wprowadzeniem nawozu do technologii nawożenia w swoim gospodarstwie.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 powitaniem gości przez organizatorów. Odbyły się dwa wykłady. Pierwszy dotyczył uprawy użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania RSM jako nawozu azotowego. Efekty nawożenia RSM można było zobaczyć nie tylko na zdjęciach podczas wykładu, ale również na polu, gdzie był stosowany wcześniej nawóz. Drugi wykład poświęcony był nawożeniu i uprawie kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem stosowania RSM jako nawozu azotowego.

Nawóz RSM jest nawozem doglebowym, stosowanie jego jest związane z użyciem specjalnych dysz bądź węży rozlewowych. Może być stosowny zarówno przedsiewnie jak i pogłównie.

Podczas spotkania prowadzone były pokazy praktycznego rozlewania RSM na użytkach zielonych za pomocą dysz wytwarzających grube krople oraz na kukurydzy za pomocą węży rozlewowych w kukurydzy (fot 1.). Wprowadzenie RSM do technologii nawożenia wymaga nie tylko dostosowania sprzętu, ale również wiedzy potrzebnej do właściwego stosowania – taką opinie wyrażali rolnicy którzy w przyszłości chcieliby stosować RSM na swoich polach. Szczególną uwagę gości wzbudziła prezentacja różnych końcówek zamontowanych na belce polowej jednego z opryskiwaczy (fot 2.).

 

Fot1. Pokaz stosowania RSM za pomocą węży rolewowych w kukurydzy.

 

Fot2. Prezentacja różnych końcówek dysz do rozlewu RSM.

Wśród gości nie zabrakło również rolników, którzy już od kilku lat stosują RSM i mają doświadczenie w tym zakresie, dzięki temu podczas dyskusji można było zdobyć dużo cennych wskazówek jak prawidłowo stosować RSM.

Organizatorem pikniku był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Grupa Azoty oraz dystrybutor nawozu firma Rolpol Ołdakowscy z Szepietowa.

 Michał Godlewski