Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pierwszy dzień szkolenia “Rękodzieło żyje w nas” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pierwszy dzień szkolenia “Rękodzieło żyje w nas”


Print Friendly, PDF & Email

kapital

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

prog028_1

19 kwietnia 2010 r. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie rozpoczął realizację projektu “Rękodzieło żyje w nas”. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu zgłosiło 32 osoby. Najwięcej pochodziło z powiatu wysokomazowieckiego  19 osób,  z powiatu siemiatyckiego 5 osób, bielskiego 5 osób i zambrowskiego 3 osoby. Z różnych powodów zrezygnowało 8 osób. Ostatecznie szkolenie rozpoczęły 24 osoby w tym 19 kobiet i 5 mężczyzn.

Pierwsze zajęcia odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Na początku omówiono co trzeba wiedzieć i zrobić, aby  uruchomić własną działalność gospodarczą.

Od 22 do 30 kwietnia będą realizowane warsztaty, równolegle w dwóch grupach. Instruktorami będą osoby, które wcześniej prowadziły takie warsztaty i uzyskały wysoką ocenę uczestników.

Jedna grupa przez pierwsze 3 dni szkolenia będzie uczyła się wykonywać różne wyroby z chrustu brzozowego, a następnie przez 4 dni z wikliny. Zajęcia będą odbywały się  w gospodarstwie agroturystycznym “Niezapominajka” w Kozarzach.

Druga grupa przez pierwsze dwa dni szkolenia będzie uczyła się haftu krzyżykowego, przez kolejne 2 dni wykonywania pisanek różnymi technikami i kolejne 3 dni malowania na szkle. Zajęcia będą odbywały się  w salach Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych “NATURA” działającym przy DPS w Kozarzach.

Uczestnicy szkolenia na początku maja, podczas wyjazdu studyjnego “Szlakiem Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego” będą mieli okazję zapoznać się z praktycznym prowadzeniem działalności rękodzielniczej. Szkolenie zakończy się 20 maja. W tym dniu uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić działalność gospodarczą, skąd można uzyskać pomoc, jak prowadzić marketing i  jak sprzedawać własne wyroby.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

Część zajęć praktycznych będzie prowadził pracownik Firmy “RUNO” z Hajnówki, która zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem ziół i surowców zielarskich, produkcją wyrobów rękodzieła ludowego z drewna, wikliny i innych surowców do wyplatania a także produkcją własnych mieszanek przyprawowych i herbat. Współwłaściciel tej firmy wyraził chęć podjęcia współpracy z osobami, które ukończą szkolenie i będą chciały zająć się działalnością rękodzielniczą.

Jan Jamiołkowski,kierownik projektu