Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pierwsze działania projektowe w ramach programu Leonardo da Vinci – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pierwsze działania projektowe w ramach programu Leonardo da Vinci


Print Friendly, PDF & Email

aktu323_1

“Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.”

Partnerstwo:

wpodr_l aktu323_2 aktu323_3

 

Pierwsze działania projektowe w ramach programu Leonardo da Vinci

W dniach 21-25 września br. miały miejsce w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (PODR) w Szepietowie działania projektowe w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego programu Leonardo da Vinci pt.: Ustawiczne doskonalenie zawodowe kadry doradczej zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich państw Regionu Bałtyckiego. Był to pierwszy z zaplanowanych wyjazdów zagranicznych (mobilności) z udziałem doradczych instytucji partnerskich z Litwy i Łotwy oraz oczywiście Polski. Instytucją przyjmującą był PODR w Szepietowie.

prog016_1Praca międzynarodowego zespołu doradców w Polsce rozpoczęła się od cyklu sesji warsztatów informacyjnych zapoznających “kolegów po fachu” z organizacją i funkcjonowaniem PODR. Połączone były one ze zwiedzaniem naszej instytucji i rozmowami z doradcami. Podczas spotkania omawiano również  najbardziej ważkie problemy dotykające rolnictwo naszego subregionu. Uczestnicy mieli ponadto możliwość zwiedzić Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu jako ważny aspekt projektu mający na celu kształtowanie świadomości wymiaru wielo i międzykulturowego.

 

prog016_2W ramach projektu miały także miejsce objazdy terenowe 19-osobowego zespołu do obiektów będących “wizytówkami” naszej małej ojczyzny. Miały one na celu poznanie innowacji i dobrych praktyk. Były to: innowacyjne gospodarstwo zajmujące się bydłem mięsnym p. Witolda Kuleszy w Stelmachowie, a także nowoczesne gospodarstwo ekologiczne p. Ryszarda i Wandy Hryc w Jeńkach. Jednym z punktów marszruty była także wizyta w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białymstoku.  Zapoznano się tam ze specyfiką i uwarunkowaniami pracy, a także miała wymiana doświadczeń doradców terenowych. Elementem krajoznawczo-środowiskowym był wspólny spływ kajakowy po Bugu /wartość dodana projektu/.

prog016_3Ważnym elementem działań projektowych było uczestnictwo międzynarodowego zespołu w aktywnych warsztatach “dla potencjalnych kierowników projektów” nt. rozwiązywania problemów metodą projektową nauka przez działanie (w tym prezentacje korzyści z różnych projektów międzynarodowych, dobre praktyki projektowe). Była to pierwsza  z cyklu tego typu wspólnych form edukacyjnych. Ambicją naszą było dostarczenie uczestnikom wiedzy tak, by mogli w przyszłości aplikować o wsparcie na rozwój swych subregionów. Ważną rolę w rozwoju obszarów wiejskich odgrywają prężne organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności. Uczestnicy mieli możliwość poznać dobre praktyki i innowacje podczas objazdu terenowego i dyskusji z liderami Stowarzyszenia “Winnica” w Winnej Poświętnej. Szczególnie ważna okazała się również wizyta robocza w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu i dyskusja z przedstawicielami organizacji pozarządowych, funkcjonujących na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania “Kraina Bobra”. Na koniec uczestnicy dokonali ewaluacji /oceny/ działań projektowych w Polsce, a wysoka jej ocena jest największym sukcesem organizatorów tej fazy działań projektu.

Tomasz Śnieciński
Kierownik projektu