Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Otwarcie wytwórni pasz w Grajewie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Otwarcie wytwórni pasz w Grajewie


Print Friendly, PDF & Email

Wytwórnia pasz, koncentratów i premiksów firmy Agrocentrum spółka z o.o. została oficjalnie otwarta 12 września 2015 r. w Grajewie. Zakład powstał na bazie wcześniej istniejących elewatorów zbożowych. Obecnie to kompleks obiektów, w skład których wchodzi wieża produkcyjna (obecnie najwyższy budynek w mieście), stacje dozowania, magazyn wyrobów gotowych, ekspedycja, laboratorium i budynki administracji. W tak rozbudowanej strukturze produkcyjnej zatrudnienie znalazło około 50 pracowników.

Uroczyste otwarcie

Było wspólne przecinanie wstęgi, poświęcenie nowego obiektu i wiele gorących podziękowań oraz wyrazów uznania dla Stanisława i Adama Pietruszyńskich od firm i instytucji współpracujących z Agrocentrum. Otwarcie połączone było z piknikiem rodzinnym zapewniającym wiele gier i zabaw dla najmłodszych, zwiedzanie zakładu, losowanie nagród, pokazy multimedialne, degustacje produktów regionalnych. W otwarciu uczestniczyło kilka tysięcy producentów trzody, drobiu i bydła z regionu północno-wschodniej Polski oraz przedstawiciele wielu firm działających w sferze rolniczej. Goście mieli możliwość uczestniczenia w koncercie zespołu Kombi.

Najnowocześniejsza wytwórnia pasz w Polsce

Zakład w Grajewie to trzeci po Kolnie i Kałęczynie koło Pisza punkt produkcji, magazynowania i dystrybucji paszy dla drobiu, trzody chlewnej i bydła oznakowanej logiem firmy Agrocentrum. Trzeci pod względem kolejności powstania, pierwszy natomiast pod względem zastosowanych rozwiązań technologicznych i innowacyjności.

Miesięczna wartość produkcji to 17000 ton paszy, z czego 40% stanowi pasza dla bydła. Produkcja odbywa się w cyklu czterozmianowym. W celu zabezpieczenia ciągłości produkcji zakład posiada własne ujęcie wody oraz agregaty prądotwórcze. Wielkość tej inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych w ramach działania ” Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” najlepiej obrazują liczby gdzie całkowita wartość wyniosła 49 706 923, 80 zł z czego środki unijne to jedyne 19,19% .

Jacek Kuczyński

agrocentrum 1

agrocentrum 3

agrocentrum 4

agrocentrum 2