Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku na dopłaty bezpośrednie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku na dopłaty bezpośrednie


Print Friendly, PDF & Email

Już od 15 lutego br. można składać w BP ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 roku. Oznacza to, że rolnik będzie ubiegał się o te same płatności co rok wcześniej.

Kto może skorzystać z tej możliwości?

Rolnik, który zadeklarował we wniosku o dopłaty złożonym w 2017 r.:

– powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,

– ubiegał się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni upraw chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Składając oświadczenie, rolnik potwierdza brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku złożonym w 2017 roku i jednocześnie chce się ubiegać o te same płatności.

Jeśli w ubiegłym roku stwierdzono przedeklarowanie powierzchni, to po złożeniu oświadczenia w 2018 r. przedeklarowanie to może także zostać wyliczone, co może skutkować zmniejszeniem płatności.

W jakim terminie składamy oświadczenia?

Oświadczenie potwierdzające brak zmian we wniosku w 2018 roku można składać od 15 lutego do 14 marca 2018 r. Rolnik składając Oświadczenie otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia.

Złożenie oświadczenia nie wyklucza możliwości złożenia zmiany do wniosku w terminie do 31.05.2018 r.

Marek Gozdur