Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej


Print Friendly, PDF & Email

System kwotowania produkcji mleka zakończył się z dniem 31 marca 2015 r., pomimo tego skutki wywołane przekroczeniem krajowej kwoty dostaw będą odczuwalne w najbliższym czasie, gdyż niemal 63,5 tys. producentów mleka będzie musiała uiścić opłaty dodatkowe z tytułu przekroczenia kwot indywidualnych.

W okresie kwiecień 2014 r.-marzec 2015 r. do podmiotów skupujących, hodowcy bydła mlecznego dostarczyli 10,505 mld kg mleka w przeliczeniu na referencyjną zawartość tłuszczu. Taka ilość surowca sprawiła, że krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg tj. 5,85%. Stawka opłaty dodatkowej za rok 2014-2015, po zastosowaniu współczynnika realokacji, wynosi 90,89 zł na 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujący limit.

Jak informuje minister Sawicki istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3-letnie raty. Wnioski o przyznanie pomocy umożliwiającej skorzystanie z nieoprocentowanego systemu rat za nadprodukcję zostały udostepnione na stronie Agencji Rynku Rolnego wraz z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z póżn. zm.);

– zaświadczenia lub oświadczenienie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

– oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Wnioski można składać od 13 sierpnia 2015 r. do 11 września 2015 r. Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski złożone przed wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane pozytywnie i będą musiały być złożóne ponownie.

Źródło: www.arr.gov.pl

Oliwia Pawłowska