Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Omacnica w kukurydzy jest już w Podlaskiem – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Omacnica w kukurydzy jest już w Podlaskiem


Print Friendly, PDF & Email

Pułapka świetlna, która została wystawiona na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie wychwytuje nalatujące na plantację motyle omacnicy prosowianki. Największe naloty notowane były podczas gorących dni, gdy temperatura w dzień wynosiła ponad 30°C, a w nocy powyżej 15°C. W pułapce odłowiono łącznie ponad 20 motyli. Większa część z nich wpadała do czarnego pojemnika na dole pułapki, a część zostawała na pułapce lub na roślinach kukurydzy w pobliżu pułapki. Jednym ze sposobów ograniczenia szkodliwości omacnicy prosowianki w kukurydzy jest stosowanie biologicznej metody ochrony roślin z wykorzystaniem kruszynka.

Preparat biologiczny rozkłada się na plantację na kilka sposobów, jednym z nich jest zawieszanie na liściu kukurydzy kartonika z kruszynkiem (fot.1). Kartonik zawiesza się na najbardziej rozwiniętych, najwyższych liściach kukurydzy.

fot. 1 Kartonik z kruszynkiem zawieszony na liściu kukurydzy

fot. 1. Kartonik z kruszynkiem zawieszony na liściu kukurydzy

Motyl omacnicy prosowianki na liściu kukurydzy

fot. 2. Motyl omacnicy prosowianki na liściu kukurydzy

Pułapka świetlna na polu PODR w Szepietowie

fot. 3. Pułapka świetlna na polu PODR w Szepietowie

Chemiczne zwalczanie gąsienic omacnicy wykonujemy wówczas, gdy ze złożonych jaj wylęgają się młode larwy, które jeszcze nie wgryzły się w roślinę. Wtedy zabiegi są najbardziej skuteczne. Na rynku dostępne są preparaty posiadające rejestrację do zwalczania omacnicy prosowianki. O ile dostępność preparatów nie stanowi problemu, o tyle same wykonanie zabiegu już może być kłopotliwe, ze względu na ograniczoną dostępność opryskiwaczy szczudłowych, którymi można wykonać zabieg w wysokim łanie kukurydzy.

Michał Godlewski

gł. spec. ds. doświadczalnictwa