Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Odmiany zalecane do uprawy na terenie województwa podlaskiego na 2017 rok – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Odmiany zalecane do uprawy na terenie województwa podlaskiego na 2017 rok


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 26.01.2017 roku w SDOO Krzyżewo odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W trakcie spotkania została opracowana Lista Zalecanych Odmian dla zbóż ozimych i jarych.

Punktem wyjścia do sporządzenia takiego wykazu były trzyletnie wyniki doświadczeń przeprowadzone na terenie woj. podlaskiego przez Stacje Doświadczalne Oceny Odmian w Krzyżewie i Marianowie oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Doświadczenia realizowane przez PODR Szepietowo były prowadzone w powiatach augustowskim, białostockim, łomżyńskim, sokólskim i wysokomazowieckim.

W oparciu o wyniki uzyskane w zakładach doświadczalnych COBORU w Krzyżewie powiat wysokomazowiecki, Ruskiej Wsi powiat Ełk i Ciciborze powiat Biała Podlaska, sporządzono Listę Odmian Zalecanych do uprawy dla rzepaku ozimego.

Listę Odmian Zalecanych dla grochu oparto na doświadczeniach przeprowadzonych przez COBORU w Krzyżewie, Marianowie oraz PODR Szepietowo w Stelmachowie powiat białostocki.

Dla łubinu wąskolistnego LZO sporządzono w oparciu o wyniki uzyskane w stacjach COBORU: Marianowo, Cicibór i Wrócikowo (powiat olsztyński), a dla łubinu żółtego z doświadczeń COBORU w Marianowie i Ciciborze.

Lista Odmian Zalecanych dla kukurydzy została ustalona na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w SDOO Krzyżewo, SDOO Cicibór Duży i SDOO Wrócikowo.

Lista Zalecanych Odmian (LZO) dla województwa podlaskiego na 2017 rok

Lp. Pszenica ozima Pszenżyto ozime Żyto ozime           Jęczmień ozimy
1. Artist Borowik Armand Holmes
2. RGT Kilimanjaro Pigmej SU Performer F1 KWS Meridian
3. Natula Subito Domir Souleyka
4.   Tomko Horyzo Titus
5.   Panteon Stanko Zenek
6.   Trapero SU Stakkato F1  
7.   Meloman  

 

Lp. Pszenica jara Jęczmień jary Owies oplewiony Owies nieoplewiony  
1. Harenda Ella Bingo Amant
2. Goplana Iron Harnaś Nagus
3. Łagwa KWS Dante Komfort Siwek
4. Tybalt KWS Irina Krezus  
5. Rusałka Soldo    
6.   Basic    

 

Lp. Pszenżyto jare Groch Łubin żółty Łubin wąskolistny
1. Mazur Audit Baryt Bolero
2. Sopot Batuta Bursztyn Graf
3.   Mecenas Perkoz Kalif
4.   Mentor   Koral
5.   Ezop   Kurant
6.   Tarchalska   Neptun
7.   Turnia   Rumba
8.   Starski   Regent
9.       Salsa
10.       Tango
11.       Wars

 

Lp. Rzepak ozimy Kukurydza kiszonkarska wczesna Kukurydza kiszonkarska średniowczesne Kukurydza kiszonkarska średniopóźna
1. Visby F1 Ambrosini Agro Polis Dublino
2. Bonanza F1 .Carolinio KWS Arturo SM Popis
3. DK Exquisite F1   Cyrano Talentro
4. DK Exstorm F1   Metronom Walterinio KWS
5. Garou F1   MAS 20S  
6. Marathon F1   SM Finezja  
7. Mercedes F1   SM Hubal  
8. Minerva F1   SY Kardona  
9. Sherpa F1      
10. SY Kolumb F1      
11. SY Marten F1      
Lp. Kukurydza ziarno wczesna Kukurydza ziarno średniowczesna
1. Kwintus Acropole
2. LG30179 ES Asteroid
3. SY Werena ES Constellation
4.   ES Zorion
5.   MAS 20P
6.   Ricardinio
7.   Rivaldinio KWS
8.   Sativo
9.   SM Jubilat

Krzysztof Zawojski