Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Odbył się Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Odbył się Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych


Print Friendly, PDF & Email

49 uczestników sprawdziło swoją wiedzę w Finale Wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. 24 lutego w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się rozstrzygnięcie XVIII edycji konkursu.

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej, jak teoretycznej. W konkursie udział wzięły osoby w różnym wieku, uczniowie szkół rolniczych z województwa podlaskiego, studenci i rolnicy indywidualni – zwycięzcy eliminacji środowiskowych. Finał przebiegał w dwóch etapach. Na początku uczestnicy mieli za zadanie wypełnić test, składający się z 40 pytań jednokrotnego wyboru oraz 10 pytań, w których należało wskazać więcej niż jedną poprawną odpowiedź. Pytania opracowane zostały przez pracowników wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Młodzi rolnicy z najlepszymi wynikami testów przeszli do drugiego etapu – egzaminu ustnego przed komisją, która składała się z pracowników Politechniki Białostockiej oraz PODR w Szepietowie. Przewodniczącym Komisji był profesor Aleksander Kiryluk.

Ostatecznie wyłoniono 5 najlepszych producentów rolnych:
I miejsce – Tomasz Gołaszewski z miejscowości Ożary Wielkie
II miejsce – Damian Jaszczołt z miejscowości Skórzec
III miejsce – Kamil Kurowski z miejscowości Broniszewo
IV miejsce – Łukasz Bolejko z miejscowości Kozłowo
V miejsce – Wojciech Pryzmont z miejscowości Wasilówka

Dodatkowo przyznano 5 wyróżnień, które otrzymali: Tomasz Szoka, zam. Kowale, Daniel Ciupiński, zam. Smorczewo, Piotr Kulesza, zam. Kalinówka Basie, Bartosz Baczewski, zam. Choroszcz, Krzysztof Kryński, zam. Koski Wypychy.

Nagrody oraz grawertony wręczyła finalistom Ewa Kulikowska – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich. Oprócz nagród pieniężnych uczestnicy otrzymali puchary ufundowane przez Stefana Krajewskiego Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży oraz Wojciecha Kasjanowicza Dyrektora Oddziału Terenowego ARR w Białymstoku. Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda Podlaski przekazał finalistom okolicznościowe albumy, zaś Dyrektor PODR w Szepietowie roczną prenumeratę Wiadomości Rolniczych.
Pani Dyrektor Ewa Kulikowska postanowiła dodatkowo wyróżnić nagrodą „niespodzianką” jedyną kobietę biorącą udział w Olimpiadzie – Justynę Kiedysz, zam. Długosielce.
Finaliści będą reprezentować nasze województwo w finale krajowym, który odbędzie się 6-7 marca 2014 r., podczas XX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej “AGROTECH” w Kielcach.

Organizatorem finału wojewódzkiego był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Związkiem Młodzieży Wiejskiej.

Katarzyna Koc