Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Od nowego roku – nowe możliwości kształcenia zawodowego w Czyżewie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Od nowego roku – nowe możliwości kształcenia zawodowego w Czyżewie


Print Friendly, PDF & Email

13 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem podpisana została umowa  na realizację projektu „Kompetentni zawodowcy w Czyżewie” . Realizacja projektu rozpocznie się 1 września nowego roku szkolnego. Liderem projektu jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma, partnerem Powiat Wysokomazowiecki, zaś realizatorem – Technikum w Czyżewie.  To do naszej szkoły trafią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 866 487, 01 PLN. W podpisaniu umów uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego – Marszałek Województwa, Artur Kosicki oraz Wicemarszałek, Marek Olbryś, a także Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński i reprezentant Lidera – p. Kamil Pękala.

Całkowita wartość projektu wynosi 912 105,01 PLN. Środki te przeznaczone są na wsparcie m. in. w uzyskiwaniu nowych umiejętności zawodowych przez uczniów naszej szkoły, a więc m. in. różnego rodzaju bezpłatne kursy i płatne staże zawodowe. Nasi uczniowie będą mogli bezpłatnie uzyskać kwalifikacje kelnerskie, baristy czy barmana. Informatycy zbędą mogli uzyskać certyfikaty ECDL Standard oraz ECDL Advanced, jak również przejść kurs grafiki 3D. Agrobiznes zdobędzie np. uprawnienia kombajnisty a także ukończy certyfikowany kurs inseminacyjny. Wszyscy będą mogli zdobywać uprawnienia operatora wózków widłowych czy prawo jazdy kategorii B lub B+E. Uczniowie będą mogli także uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, j. angielskiego oraz przedmiotów zawodowych. Znaczącą pozycję w budżecie stanowi doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce multimedialne oraz wyposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach. W pracowni gastronomicznej pojawi się nowy piec konwekcyjno – parowy o wartości ok. 40 000 PLN. Pracownia przedmiotów zawodowych otrzyma 15 nowych komputerów. Do potrzeb kształcenia w zawodzie technik informatyk zakupiona zostanie drukarka 3D oraz LEGO Mindstorms EV3 Education do nauki programowania. Całkowicie zmodernizowana zostanie pracownia języków obcych, wyposażona w nowoczesny system kształcenia językowego.

To tylko niektóre z zadań, związanych z realizacją tego ciekawego projektu, przewidzianego na najbliższe 2 lata szkolne. Tak więc w nowym roku – nowe szanse dla wszystkich uczniów Technikum w Czyżewie!